Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

Αντιμετωπίζοντας τον εχθρόΨαλμός ρμγ – Αφήνοντας τον Θεό να πολεμήσει για μας.

Μερικές φορές βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ο εχθρός έχει το πάνω χέρι. Άλλες φορές, εμείς είμαστε ο χειρότερος εχθρός μας, αφήνοντας τις σκέψεις μας  να μας φτάνουν σε απελπισία.

Όποιο «εχθρό» κι αν αντιμετωπίζουμε, ο Ψαλμός ρμγ μας δίνει συμβουλές:

  • Ο ψαλμωδός κράζει στον Κύριο (1-6).
  • Αναγνωρίζει ότι δεν τα καταφέρνει χωρίς Αυτόν (7).
  • Συναντιέται με τον Θεό το πρωί, καθώς ζητά βοήθεια (8).
  • Καταφεύγει στον Κύριο, ξέροντας ότι θα τον προστατέψει (9).
  • Ζητά από το Πνεύμα του Θεού να τον οδηγήσει και να του δώσει σοφία (10).
  • Επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του και την υποταγή του (8,12).


Όταν έχουμε προβλήματα, είμαστε αποθαρρημένοι ή δεχόμαστε επίθεση, αυτά τα βήματα είναι σημαντικά.


Εφόσον είναι καλό να παίρνουμε θεϊκές συμβουλές, πρέπει να εκζητούμε τον Θεό πρώτα και κύρια, παραδεχόμενοι την ανάγκη μας. Όταν ξυπνάμε, πριν ακόμα ο φόβος ή η πικρία καταλάβουν τις σκέψεις μας, πρέπει να εκζητήσουμε τον Κύριο και να «κρυφτούμε» στη Σοφία και την παρηγοριά Του. Πρέπει να εκζητούμε την καθοδήγησή Του και να ομολογούμε την εμπιστοσύνη μας σ’ αυτήν.