Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Σαν σήμερα

Σαν σήμερα: 31 Oκτωβρίου 1517Ο μοναχός Μαρτίνος Λούθηρος θυροκολλεί τις 95 θέσεις του στον Καθεδρικό ναό της Βιτεμβέργης. Στις θέσεις αυτές καταδίκαζε την πώληση συγχωροχαρτίων και την απόλυτη εξουσία του Πάπα. Ετσι ξεκίνησε η εκ νέου διαίρεση της καθολικής εκκλησίας με την μεταρρυθμισμένη εκδοχή της (προτεσταντισμός).

 Η διάσπαση ολοκληρώθηκε με την Συνθήκη του Άουγκσμπουργκ του 1555, σύμφωνα με την οποία ο ηγεμόνας κάθε κράτους είχε το δικαίωμα να επιβάλλει σαν κρατική θρησκεία το καθολικό δόγμα της επιλογής του, ανάμεσα στον παπισμό (δυτική εκκλησία), τον λουθηρανισμό (ευαγγελική εκκλησία) και τον καλβινισμό (πρεσβυτεριανή εκκλησία).

Η μεταρρύθμιση εξαπλώθηκε στη Γερμανία την Πολωνία, την Βοημία, την Μοραβία, την Ουγγαρία και την Τρανσυλβανία. Κύριοι πρωταγωνιστές της μεταρρύθμισης ήταν, εκτός από τον Λούθηρο, ο Ιωάννης Καλβίνος και ο Ούλριχ Ζβίγγλιος.