Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Τίτ.β:13 “Προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα, και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.”

Α’ Ιωάν.γ:3 “Και πας όστις έχει την ελπίδα ταύτην επ’ αυτόν, καθαρίζει εαυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός.”

Η ελπίδα της Εκκλησίας είναι η επιστροφή του Ιησού Χριστού για να παραλάβει τη νύμφη Του που είναι η Εκκλησία (Εφεσ.ε:27). Η διδασκαλία για την Αρπαγή είναι απ’ τις σημαντικότερες στην Καινή Διαθήκη. Αναφέρεται περισσότερο από 300 φορές.


Ο άγιος προσμένει τον ερχομό του Κυρίου (Β’ Κορ.ε:4). Δεν ανυπομονούμε να απεκδυθούμε, αλλά μάλλον να ενδυθούμε. Ο θάνατος είναι ένας εχθρός κι όταν ο Κύριος έρθει, κάποιοι θα εγερθούν απ’ τους νεκρούς και θα ισχύσει το γεγραμμένο “κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη” (Α’ Κορ.ιε:54-55).

Η επιστροφή του Ιησού είναι η ελπίδα που πλημμυρίζει την καρδιά της Εκκλησίας με χαρά ανεκλάλητη.

1. Είναι μια ευλογημένη ελπίδα (Τίτ.β:13)
Αυτή η ελπίδα δεν είναι μόνο ευλογημένη, αλλά φέρνει μεγάλη ευλογία στους άγιους του Θεού που λαχταρούν, πραγματικά, να δουν τον Ιησού να επιστρέφει.

2. Είναι μια ελπίδα που παρηγορεί (Α’ Θεσ.δ:18)
Η σκέψη ότι μια μέρα θα είμαστε κοντά στον Ιησού, φέρνει μεγάλη ανακούφιση στην καρδιά μας. Δεν υπάρχει άλλη σκέψη που να μπορεί να παρηγορήσει περισσότερο τον θλιμμένο απ’ αυτή του ερχομού του Ιησού Χριστού.

3. Είναι μια ζωντανή ελπίδα (Α’ Πέτρ.α:3)
Αυτός είναι ο καιρός που η Εκκλησία πρέπει να αγρυπνήσει για να αρπαχτεί. Η προσμονή αυτή της δίνει νέα ζωή κι ενέργεια. Δεν είναι μια νεκρή ελπίδα καταχωνιασμένη στις σκονισμένες σελίδες της ιστορίας, αλλά είναι ζωντανή - μέχρι σήμερα.

4. Είναι μια ελπίδα που καθαρίζει (Α’ Ιωάν.γ:3)
Δεν υπάρχει άλλη διδασκαλία που να καθαρίζει τόσο τον πιστό όσο η ελπίδα της επιστροφής του Ιησού. Αυτή ακριβώς η ελπίδα ότι θα δούμε τον Ιησού καθαρίζει και εξαγνίζει.