Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ 43 - Η αιωνιότητα
Α.  ΧΡΟΝΟΣ ΚΙ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ

Αποκ.ι:6 “...Ότι καιρός δεν θέλει είσθαι έτι.”

Όπως ο άνθρωπος είναι περιορισμένος να βρίσκεται σε ένα μέρος ή θέση μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, έτσι είναι και περιορισμένος να ζει την κάθε στιγμή μόνο μία φορά.  Δεν μπορεί να βρίσκεται σε δύο μέρη ταυτόχρονα και δεν μπορεί να ζήσει το χτες και το αύριο την ίδια στιγμή.  Είναι περιορισμένος στο εδώ και το τώρα. Πάντοτε ζει στο παρόν.

Ο χρόνος δημιουργήθηκε για τον άνθρωπο κι η αντίληψή του περιορίζεται απ’ το χρόνο τον οποίο μετρά με τα λεπτά, τις ώρες και τις μέρες.  Ο Θεός κατοικεί στην αιωνιότητα. Είναι ο Μέγας “Εγώ Ειμί”.  Είναι ο Πανταχού Παρόν που πληρεί το σύμπαν με την παρουσία Του και μ’ Αυτόν το παρελθόν, παρόν και μέλλον είναι ένα αιώνιο παρόν.


Β.  Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ

Για να πάρουμε κάποια ιδέα της αιωνιότητας, θα την συγκρίνουμε με το διάστημα. Ο χρόνος κι η απόσταση συνδέονται με μία συγκεκριμένη σχέση, όπως η μάζα με την ενέργεια. Με τον ίδιο τρόπο, η αιωνιότητα και το διάστημα συνδέονται μεταξύ τους.

1.  Διάστημα - Το φως ταξιδεύει 300.000 χλμ. το δευτερόλεπτο.  Ένα έτος φωτός είναι περίπου 9.654.000.000.000 χλμ. Ο άνθρωπος στην εποχή μας έχει ερευνήσει το διάστημα σε απόσταση 38.000.000.000.000. έτη φωτός μακριά. Αν, τώρα, προσπαθήσουμε να μετρήσουμε αυτή την απόσταση μ’ ένα υποδεκάμετρο θα δούμε αμέσως ότι είναι ανόητο ακόμα και να το προσπαθήσουμε. Είναι απαραίτητο να έχουμε μια μεγαλύτερη μονάδα μέτρησης που είναι το έτος φωτός.

2.  Αιωνιότητα - Όπως είναι ανόητο να μετρήσουμε το διάστημα με ένα χάρακα, έτσι είναι κι ανόητο να μετρήσουμε την αιωνιότητα με χρόνια. Πρέπει να έχουμε μια μεγαλύτερη μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή σαν αιώνες.

Γ.  ΑΙΩΝΕΣ

Αυτή η λέξη “αιώνες”  χρησιμοποιείται στην Καινή Διαθήκη περίπου 124 φορές. Έχει μεταφραστεί σαν “γενεές” 35 φορές (Ματθ.ιβ:32, Ματθ.ιγ:39-40, Ματθ.κδ:3, Μαρκ.ι:30). Χρησιμοποιείται για το παρελθόν (Κολ.α:26) και για το μέλλον (Εφεσ.β:7).

Δ.  ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Εφεσ.γ:21 “Εις αυτόν έστω η δόξα εν τη εκκλησία διά Ιησού Χριστού, εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων.”

Η χρονική περίοδος με την οποία ασχολείται η Βίβλος, όπου περιγράφεται η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο για 7.000 χρόνια περίπου, είναι ένας “αιώνας των αιώνων”.

1. Εδέμ                                    αιώνας αθωότητας
2. Προκατακλυσμιαίος            αιώνας Συνείδησης                            1.655 χρόνια
3. Μετα-κατακλυσμιαίος        αιώνας Ανθρώπινης Κυβέρνησης         431 χρόνια
4. Πατριαρχικός                                  αιώνας της Υπόσχεσης                          427 χρόνια
5. Μωσαικός                           αιώνας του Νόμου                             1.491 χρόνια
6. Εκκλησία                             αιώνας του Α.Πνεύματος                          ; χρόνια
7. Χιλιετή                                 αιώνας της Φανέρωσης                     1.000 χρόνια
   ΣΥΝΟΛΟ                              αιώνες των αιώνων                             7.000 χρ. περίπου.

Ε.  ΑΙΩΝΕΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Το παραπάνω “αιώνας των αιώνων” αν μεταφερθεί στον πληθυντικό έχουμε την έκφραση “αιώνες των αιώνων”, την οποία συναντάμε στην Αποκ.ιθ:3, Αποκ.κ:10 κι Αποκ.κβ:5.

Η εικόνα που μας δημιουργείται απ’ αυτή την έκφραση και η οποία μεταφράζεται “για πάντα” φέρνει στο νου χρόνια που θα συσσωρεύονται πάνω σ’ άλλα χρόνια, δίχως τέλος. Δεν μπορούν να μετρηθούν γιατί είναι άπειρα σε αριθμό. Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται για τον τελικό προορισμό των δίκαιων αλλά και των ασεβών.

Ζ.  ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ

Πολύ λίγα λέγονται για την αιωνιότητα στο παρελθόν αλλά και στο μέλλον. Μας λέγεται ότι θα υπάρξει νέος ουρανός και νέα γη κι ότι υπάρχει η λίμνη όπου ο σκώληξ δεν τελευτά και το πυρ δεν σβήνει (Μαρκ.θ:46, Αποκ.κα:1, Β’Πετρ.γ:13).

Αυτή η ζωή είναι πολύ σύντομη αν την συγκρίνουμε με την αιωνιότητα.  Βρισκόμαστε εδώ με σκοπό να ετοιμαστούμε για την αιωνιότητα.  Υπάρχει ο ουρανός που πρέπει να κερδίσουμε κι η κόλαση που πρέπει ν’ αποφύγουμε και τα δύο αυτά θα διαρκέσουν αιώνια (στους αιώνες των αιώνων).  Εσύ που θα περάσεις την αιωνιότητα;

Η.  ΑΥΤΟΣ Ο ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ

Η Βίβλος μας επιτρέπει να δούμε το μέλλον, στο κλείσιμο αυτού του αιώνα των αιώνων. Μετά ο Θεός τραβάει την κουρτίνα και το μόνο που μαθαίνουμε είναι ότι ξεκινάει η αιωνιότητα.

Θα τελειώσουμε αυτή τη βιβλική μελέτη με μία σύνοψη των γεγονότων που θα λάβουν χώρα στο κλείσιμο αυτού του αιώνα των αιώνων.

1.  Ο Γολγοθάς
2.  Η ταφή του Χριστού
3.  Η ανάσταση του Χριστού (πρώτοι καρποί - Α’Κορ.ιε:23, Ματθ.κζ:52).
4.  Η ανάληψη του Χριστού.
5.  Το ανώγειο, η Πεντηκοστή, η γέννηση της Εκκλησίας.
6.  Η Εκκλησία - το μυστικό σώμα του Χριστού (Εφεσ.α:22, 23), η Νύμφη του Χριστού (Εφεσ.ε:21-23), η Βασιλεία του Θεού, ο Χριστός βασιλεύει διά του Πνεύματός Του μέσα στις καρδιές των αγίων Του.
7.  Ανάσταση των νεκρών εν Χριστώ (Α’Θεσ.δ:16).
8.  Αρπαγή - Μετάθεση των ζωντανών αγίων (Α’Θεσ.δ:17)
9.  Η συνάντηση στον αέρα, γάμος του Αρνίου (Αποκ.ιθ:7-8
10.Η μεγάλη θλίψη (Δαν.ιβ:1, Ματθ.κδ:21, Λουκ.κα:25-26).
11.Η ανάσταση των αγίων της θλίψης (Αποκ.κ:4-6).
12.Η αποκάλυψη του Χριστού και των αγίων Του (Α’Θεσ.γ:13), εν φλόξ πυρός (Β’Θεσ.α:7-10), για να εκτελέσουν κρίση (Ιούδ.ιδ,ιε).
13.Αρμαγεδδώνας, κρίση των εθνών ή των ζωντανών.
14.Η Χιλιετής, δοξασμένη Βασιλεία του Χριστού πάνω στη γη για 1000 έτη.
15.Ο Σατανάς λύνεται για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
16.Η γενική Ανάσταση (Αποκ.κ:12-15, Δαν.ιβ:2).
17.Η Κρίση του Λευκού Θρόνου (Αποκ.κ:11-15).
18.Νέος ουρανός - νέα γη.
19.Η λίμνη του πυρός.
20.Αιωνιότητα, οι επερχόμενοι αιώνες.