Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Παλιά Αθήνα


Φωτογραφία τραβηγμένη  από τον λόφο του Φιλοπάππου .
Ο αρχαίος ναός που διακρίνεται είναι ο ναός του Ηφαίστου και της Αθηνάς που σώζεται ανέπαφος μέχρι σήμερα.
Οι πρώτοι αρχαιολόγοι και  ειδικοί πίστευαν ότι  ο ναός ανήκε στον Θησέα επειδή στην ζωοφόρο του υπάρχουν παραστάσεις από την ζωή του, για αυτό και την περιοχή περί του ναού την ονόμασαν Θησείο.
(Φωτογραφικό αρχείο : Ελληνικό λογοτεχνικό και ιστορικό αρχείο )