Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Καθήκοντα διακονίας

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑ 2

 12. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ
Η αλήθεια για να είναι αποτελεσματική πρέπει να λέγεται από έναν άνθρωπο, ο οποίος πρέπει να είναι θεοσεβής. Οι άνθρωποι πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι είναι άνθρωπος του Θεού, ότι γνωρίζει το Θεό και ο Θεός υπάρχει στη ζωή του. Η ζωή του πρέπει να είναι άγια και πλήρως ελεύθερη από κακές συνήθειες. ”Ο επίσκοπος πρέπει να είναι άμεμπτος” (Α’ ΤΙΜ.γ:2)   “Φύλαττε σεαυτόν καθαρόν(Α’ ΤΙΜ.ε:22).

13. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Το Πνεύμα το Άγιο είναι Εκείνο που τον τοποθετεί στο σώμα, τον καθαρίζει, τον εξαγνίζει και τον καθιστά άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο που τον ξεχωρίζει και τον καλεί στο έργο της διακονίας κι είναι εκείνο που τον ικανώνει και τον ενισχύει με δύναμη για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Χωρίς  αυτό, ο άνθρωπος δεν είναι κατάλληλος για την διακονία.

14. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ
Η έλλειψη ανταπόκρισης που ενδέχεται να υπάρχει στις ιδιωτικές και δημόσιες συναλλαγές του με τους ανθρώπους, μπορεί να δοκιμάσει σοβαρά την υπομονή του. Ο ποιμένας πρέπει να θυμάται ότι όταν χάσει την υπομονή και την εμπιστοσύνη του σε ένα άτομο, η ικανότητά του να βοηθήσει και να προσφέρει τη διακονία του σε αυτό έχει τελειώσει. Ακόμα και όταν καλείται να τιμωρήσει και επιπλήξει κάποιον, πρέπει να το κάνει με υπομονή και μεγάλο πόνο. Μερικές φορές ο ποιμένας πρέπει να περιμένει χρόνια για να θερίσει καρπό, αφού σπείρει τον σπόρο με πίστη. Χρειάζεται υπομονή για να γίνει ψαράς ψυχών.

15. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΗ
Ο εργάτης του Ευαγγελίου πρέπει να είναι σπουδαστής της ανθρώπινης φύσης και να καταλαβαίνει πως πρέπει να ασχολείται με τον καθένα, χωρίς να προσβάλλει κανένα. Ένας βιαστικός λόγος μερικές φορές μπορεί να προξενήσει κακό και να προσβάλλει κάποιον, πράγμα το οποίο θα καταστρέψει την επιρροή πολλών μηνών πιστής διακονίας. ”Όστις κερδίζει ψυχάς είναι σοφός” (Παρ.ια:30).

16. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΑΠΕΙΝΟΣ
Η αληθινή ταπεινοφροσύνη είναι στάση καρδιάς. Σημαίνει να είναι ακριβώς «ο εαυτός του», χωρίς τον αέρα ή σκέψη ματαιοδοξίας. Κάθε άνθρωπος ανεξάρτητα από την πείρα του, την ηλικία, ή βαθμό επιτυχίας, μπορεί να διακατέχεται από ένα επηρμένο πνεύμα. Ο υπηρέτης του Θεού πρέπει να κρατάει τον εγωισμό του καρφωμένο στο σταυρό. Να θυμάται ότι η ζωή του είναι νεκρή. Υπάρχει μόνο για το Θεό ώστε να μπορέσει να τον χρησιμοποιήσει για τη δόξα του.