Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - β:16-17μετανόησον ούν, ει δε μή έρχομαι σοι ταχύ, και πολεμήσω μετ’ αυτών εν τη ρομφαία του στόματός μου

Ο Ιησούς λέει «έρχομαι σοι» και αναφέρεται σε όλη την εκκλησία.  Μέσα στην ίδια περίοδο ήταν ο Αντιπάς, αυτοί που κρατούσαν το όνομα και την πίστη του Ιησού, καθώς κι αυτοί που έφεραν τη διδαχή του Βαλαάμ και των Νικολαϊτών. Ο Ιησούς λοιπόν λέει ότι θα έρθει σ’ αυτούς με την ρομφαία του λόγου Του για να διαχωρίσει το ψεύδος από την αλήθεια.

ο έχων ούς ακουσάτω τι το πνεύμα λέγει ταις εκκλησίαις, τω νικώντι δώσω αυτώ του μάννα του κεκρυμένου και δώσω αυτώ ψήφον λευκήν και επί την ψήφον όνομα καινόν γεγραμμένον ό ουδείς οίδεν ει μη ο λαμβάνων

τω νικώντι δώσω αυτώ του μάννα του κεκρυμμένου

Βλέπουμε από την ιστορία, ότι εκείνο τον καιρό υπήρχαν άνθρωποι που μέσα από τα συμβούλια και τις συνόδους τους έφερναν ψευδοδιδασκαλίες στην εκκλησία. Ο Ιησούς τώρα λέει στα αληθινά παιδιά Του ότι: «Εγώ θα σας δώσω τη δική μου κρυμμένη διδασκαλία, τη δική μου κρυμμένη αλήθεια. Εγώ είμαι αυτή η αλήθεια, το μάννα το κεκρυμμένο κι εσείς θα έχετε εμένα! Θα με αποκτήσετε εάν παραμείνετε πιστοί μέχρι τέλους και νικήσετε και δεν συμβιβαστείτε με τα ψεύδη του κόσμου. Τότε θα έχετε το μάννα που είναι κεκρυμμένο από τα μάτια του κόσμου και θα με απολαύσετε αιώνια».

1. Είναι κρυμμένο άφθαρτο και αναλλοίωτο μάννα όπως εκείνο που είχε τοποθετηθεί μέσα στην κιβωτό της Διαθήκης και δεν χαλούσε ποτέ. Στα επουράνια Άγια των Αγίων, θα κληρονομήσουμε τον Ιησού. Θα είναι ο Νυμφίος κι εμείς η νύμφη Του. Θα μας βάλει στα κρυμμένα μεγαλεία και τη δόξα Του, άφθαρτους και αθάνατους!!!

2.  Ιωαν.ς:48-56 Φανερώνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το μάννα το κεκρυμμένο.

3.  Ιωαν.ς:51 Όσοι φάνε απ’ αυτό τον άρτο, τον Κύριο Ιησού, θα ζήσουν εις τον αιώνα.

Ο Χριστός υπόσχεται στους πιστούς της Περγάμου ότι θα τους δώσει την αθανασία αν μείνουν πιστοί μέχρι τέλους. Αν κάποιος δεν μείνει μέχρι τέλους νικητής, ο Ιησούς δεν θα του δώσει το βραβείο της αιώνιας ζωής, το μάννα το κεκρυμμένο.

....ψήφον λευκήν και επί την ψήφον όνομα καινόν γεγραμμένον ό ουδείς οίδεν ει μη ο λαμβάνων

Υπάρχουν κάποιες πιθανότητες για το τι μπορούσε να είναι αυτή η ψήφος και μπορεί να ισχύουν όλες:

1.  Μπορεί ν’ αναφέρεται στα Ουρίμ και Θουμμίμ (Εξ.κη:30 & Λευιτ.η:8) τα οποία φαίνεται είχαν το όνομα του Γιάχουε χαραγμένο επάνω τους και τα οποία βρισκόταν στο επιστήθιο της αρχιερατικής στολής του Ααρών. Στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε ότι ο Ιησούς ήρθε στο όνομα του Πατέρα Του σαν Γιάχουε Ωσήα και είναι το αντίτυπο του Αρχιερέα με το όνομα του Πατέρα Του επάνω στην καρδιά Του.

Θα κληρονομήσουμε ένα καινούριο όνομα που δεν θα το ξέρει παρά μόνο αυτός που το λαμβάνει και θα έχει να κάνει με τη φύση και τη διακονία του καθένα (Αποκ.γ:12 & κβ:4   Ησ.ξβ:2 & ξε:13-15).

2.  Μια άλλη πιθανότητα είναι η λευκή ψήφος ν’ αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο κάποιος αθωωνόταν στο δικαστήριο. Οι δικαστές όταν προφέρανε καταδικαστική απόφαση, έριχναν μέσα σ’ ένα δοχείο μαύρες πέτρες, ενώ όταν ήταν για αθώωση έριχναν λευκές.

Μας διδάσκει λοιπόν ο Ιησούς, ότι Εκείνος σαν ο μόνος Δεσπότης και Δικαστής του σύμπαντος θα μας δώσει λευκή ψήφο, που σημαίνει ότι θα μας αθωώσει παντελώς, από την αμαρτία και την ανυπακοή εφ’ όσον πιστεύουμε και πράττουμε το λόγο Του.

3.  Ακόμα μπορεί να έχει την έννοια της πρόσκλησης σε κάποιο μεγάλο τραπέζι, που την εποχή εκείνη ήταν ένα μικρό κομμάτι μάρμαρο πάνω στο οποίο χαραζόταν το όνομα του προσκεκλημένου. Αυτή την πρόσκληση οι προσκεκλημένοι έπρεπε να τη δείξουν στην είσοδο για να τους επιτραπεί να μπουν στο επίσημο γεύμα.

Το πνευματικό δίδαγμα για μας σήμερα από την περίοδο της Περγάμου είναι:

Η Πέργαμος ήταν η έδρα του Σατανά. Αυτή η έδρα έχει να κάνει με το σχηματισμό της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας με τρομερή δύναμη με την υποστήριξη της πολιτικής εξουσίας. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σήμερα που πρόκειται να σχηματιστεί μια παγκόσμια ψευδοεκκλησία παράλληλα με την παγκόσμια κυβέρνηση του Αντίχριστου.

α. Η Β’ Θεσ. μας λέει ότι ο Αντίχριστος θα αποκαλυφθεί λίγο πριν γίνει η Αρπαγή της αληθινής εκκλησίας.

β. Ο Κύριος βλέπει ότι κατοικούμε στη μέση της ανασχηματισμένης Βαβυλώνας κι ότι τα τείχη της  μας περικυκλώνουν συνεχώς, όμως μας ενθαρρύνει να μείνουμε πιστοί και να νικήσουμε στο όνομά Του και τότε θα έχουμε το μάννα το κεκρυμμένο, την αιώνια ζωή, τον Ίδιο τον Κύριο Ιησού.

γ. Συγχρόνως με το θρόνο του Σατανά, έχουμε το θαυμάσιο παράδειγμα του μάρτυρα του Ιησού, Αντιπά, που είναι εναντίον όλων αυτών που συμβιβάζονται με το σύστημα. Το ίδιο κι εμείς θα πρέπει να σταθούμε όπως ο Αντιπάς εναντίον αυτών που συμβιβάζουν την αλήθεια του λόγου με το σύστημα του Α/Χ και της ψευδοεκκλησίας του.

Ο Αντιπάς έπρεπε να σταθεί μόνος του εναντίον όλων αυτών των χλιαρών Χριστιανών τους οποίους ο Θεός θα εξεμέσει. Ο Ιησούς μας ενθαρρύνει να μείνουμε στερεοί, πιστοί και αμετακίνητοι άσχετα αν ο κόσμος μας λέει φανατικούς, καθυστερημένους, αιρετικούς και τα παρόμοια. Αν δεν είμαστε στερεοί και κατασταλαγμένοι, θα προσπαθήσουν να μας κάνουν να νομίζουμε ότι πάμε ενάντια στο θέλημα και το σχέδιο του Θεού κι ότι δεν συμβάλλουμε στην ενότητα της εκκλησίας. Ο Ιησούς μας λέει: Εμπιστευτείτε εμένα με αγάπη και στο τέλος θα σας δώσω τον Εαυτό μου, την αιώνια ζωή.

Το δεύτερο μάθημα που το Πνεύμα του Θεού μας διδάσκει είναι η διδασκαλία του Βαλαάμ. Ο διάβολος όπως τότε, έτσι και τώρα με μοντέρνους Βαλαάμ, ανθρώπους που έχουν αποστατήσει από την πίστη και την αγάπη της αλήθειας λόγω της αγάπης τους για το χρήμα, για δόξα από τους ανθρώπους, για επιρροή, εξουσία κτλ. θα βάλει πρόσκομμα και σκάνδαλο για να εξαπατήσει τα παιδιά του Θεού ώστε να αποστατήσουν και να πέσουν στο σύστημα του Α/Χ.

Στη Β’ Θεσ.β βλέπουμε τη μεγάλη αποστασία η οποία πρόκειται να γίνει πριν την Αρπαγή και το ίδιο βλέπουμε στο ιβ κεφ. της Αποκάλυψης, όπου ο δράκων ο κόκκινος θα σύρει με την ουρά του το 1/3 των αστέρων, που συμβολίζουν τους εργάτες του Κυρίου. Ο Ιησούς μας προλαβαίνει και λέει «μετανόησον» μη συμβιβάζεσαι με τον Α/Χ και το σύστημά του, μην αποστατείς γιατί αυτό θα σε καταστρέψει!!

Τρίτο μάθημα για μας, από την εκκλησία της Περγάμου, είναι ότι ο Ιησούς σ’ αυτούς που νικούν θ’ αποκαλύψει το νέο όνομά Του. Το όνομα φανερώνει τη φύση και τις ιδιότητες αυτού που το έχει. Έτσι, ο Ιησούς μας υπόσχεται ότι αν νικήσουμε και σταθούμε πιστοί θα Τον γνωρίσουμε πιο βαθιά και πιο καλά, θα μας αποκαλυφθεί έτσι που δεν Τον γνωρίζαμε πριν. Θα είμαστε μαζί Του και δεν θα χωριστούμε ποτέ πια !!!