Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

Τριαδικότητα του Θεού: Ένα παράλογο δόγμαΜέσα από την τριαδική θεολογία προκύπτει ότι χρησιμοποιούν πέντε ορισμούς για να ορίσουν ποιος είναι ο Θεός:


 1. Ο Θεός είναι ο τριαδικός Θεός (Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα μαζί).
 2. Ο Θεός είναι ο Πατέρας, μόνο.
 3. Ο Θεός είναι ο Υιός, μόνο.
 4. Ο Θεός είναι το Άγιο Πνεύμα, μόνο.
 5. Ο Θεός είναι η θεϊκή ουσία, φύση (π.χ.Ιωαν.α:1γ) που είναι κοινή στα τρία πρόσωπα που αποτελούν την Αγία Τριάδα.
Εδώ είναι η ρίζα του προβλήματος. Δεν υπάρχει ένας ορισμός για το ποιος είναι ο Θεός. Ανάλογα με την περίσταση, το συγκεκριμένο εδάφιο το οποίο καλούνται να εξηγήσουν και για να υπερασπιστούν το δόγμα τους, χρησιμοποιείται και ο αντίστοιχος ορισμός.

Στην Αγία Γραφή και ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός, ο Γιάχβε, όταν μιλάει διαμέσου των προφητών Του, για να αναφερθεί στον εαυτό Του χρησιμοποιεί άρθρα και προσωπικές αντωνυμίες στον ενικό αριθμό (π.χ. ο, εγώ, εμού κλπ) ενώ οι προφήτες όταν αναφέρονται στον ένα Θεό χρησιμοποιούν προσωπικές αντωνυμίες πάλι στον ενικό αριθμό (π.χ. αυτός, ούτος). Κάποιες φορές μάλιστα χρησιμοποιούνται και οριστικές αντωνυμίες πάλι στον ενικό αριθμό (π.χ. μόνος) που δηλώνουν αποκλειστικότητα. Για παράδειγμα:

« ...εσύ είσαι ο μόνος Θεός.» (Ψαλμ.πς:10) και «...εκτός από μένα Θεός δεν υπάρχει» (Ησ.μδ:6)

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται προσωπικές αντωνυμίες στην ανθρώπινη γλώσσα; Ο μόνος λόγος είναι γιατί αναφερόμαστε σε ένα πρόσωπο. Όμως το δόγμα της τριάδας αρνείται ότι ο Θεός είναι ένα πρόσωπο και επίσης αρνείται ότι αυτές οι προσωπικές αντωνυμίες στον ενικό χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν ένα πρόσωπο. Θεωρούν ότι όλα αυτά χρησιμοποιούνται επειδή ο Θεός είναι ένα όν, μία οντότητα. Φαινομενικά είναι μια καλή δικαιολογία. Μήπως όμως παίζουμε με τις λέξεις;

Οι τριαδικοί λένε τρία πρόσωπα, αλλά ένα ον. Η λέξη ον είναι συνώνυμο της λέξης ουσία. Ο Θεός είναι τρία «εγώ» αλλά είναι ταυτόχρονα και ένα «εγώ» επειδή είναι μία ουσία; Θα μπορούσε κάποιος πράγματι να δεχτεί π.χ. ότι ο Αδάμ, ο Κάιν και η Εύα ήταν τρία πρόσωπα αλλά μία ουσία – φύση, η ανθρώπινη φύση. Είναι μια απλή σκέψη, τρία πράγματα αλλά μία κατηγορία. Πολλά σταφύλια αλλά ένα τσαμπί. Αυτό όμως είναι κάτι πολύ απλό. Δεν αποτελεί μυστήριο! Όμως το να πούμε ότι τα τρία «ο, εγώ, εμού» είναι ένα «ο, εγώ, εμού» στερείται κάθε λογικής. Αν ο Θεός είναι ένα πρόσωπο, τότε φυσικά καλώς κάνει και τα χρησιμοποιεί. Αν όμως ο Θεός είναι τρία πρόσωπα και χρησιμοποιεί προσωπικές αντωνυμίες στον ενικό τότε μας παραπλανά.

Στο δόγμα της τριάδας όλα τα παρακάτω είναι σωστά:


 • Ο Θεός είναι τρία πρόσωπα, ο Θεός Πατέρας, ο Θεός Υιός και ο Θεός Άγιο Πνεύμα.
 • Ο ένας Θεός είναι τρία πρόσωπα.
 • Αλλά και ένα πρόσωπο είναι ο ένας Θεός. π.χ. Ο Θεός Πατέρας είναι ο ένας Θεός κλπ
 • Ο ένας Θεός είναι καθένα πρόσωπο. (π.χ. ο Υιός είναι ο μόνος αληθινός Θεός)
 • Ο ένας Θεός είναι και τα τρία πρόσωπα μαζί.
 • Καθένα πρόσωπο είναι ο ένας Θεός.
 • Δύο πρόσωπα είναι ο ένας Θεός.
 • Τρία πρόσωπα είναι ο ένας Θεός.
 • Τα τρία πρόσωπα είναι ένα εγώ, ένα θεϊκό όν – ουσία - φύση.
 • Καθένα πρόσωπο είναι ένα εγώ, ένα θεϊκό όν – ουσία - φύση.
 • Ο Θεός είναι το ένα τριαδικό όν.
 • Ο τριαδικός Θεός είναι αυτό το θεϊκό όν.
 • Καθένα πρόσωπο από μόνο του δεν είναι o τριαδικός Θεός.

Τότε όμως κάθε πρόσωπο δεν είναι το θεϊκό όν. Με κάποιο τρόπο, δηλαδή, το θεϊκό όν είναι τριαδικό και δεν είναι τριαδικό την ίδια στιγμή. Όταν όλα τα τρία πρόσωπα είναι μαζί στο ένα θεϊκό όν, τότε το θεϊκό όν είναι τριαδικό. Όταν όμως μόνο ένα πρόσωπο είναι ο ένας Θεός, το ένα θεϊκό όν, τότε το ένα θεϊκό όν δεν είναι τριαδικό, διότι καθένα από τα τρία πρόσωπα δεν είναι το τριαδικό όν.

Ο συλλογισμός όμως προχωράει. Αν ο Θεός έχει 3 πρόσωπα αλλά είναι ένα όν επειδή έχει μια θεία φύση τότε ο Χριστός δεν πρέπει να είναι 1 πρόσωπο αλλά 2 πρόσωπα, επειδή είχε 2 φύσεις, την ανθρώπινη και τη θεϊκή. Πράγματι αυτό πιστεύουν οι τριαδιστές!

Ο Χριστός είχε μητέρα και δεν είχε μητέρα την ίδια στιγμή. Είχε μητέρα σαν άνθρωπος αλλά δεν είχε μητέρα σαν Θεός. Ο Χριστός αύξανε σε γνώση αλλά δε αύξανε σε γνώση την ίδια στιγμή. Ο Χριστός είχε Θεό και δεν είχε Θεό. Ο Χριστός ήξερε την ημέρα και ώρα της επιστροφής Του και ταυτόχρονα δεν την ήξερε. Ο Χριστός δεν ήταν Θεός (σύμφωνα με την ανθρώπινη φύση) και ήταν Θεός (σύμφωνα με τη θεϊκή φύση) την ίδια στιγμή. Ένα πρόσωπο αλλά δύο όντα ξεχωριστά μεταξύ τους. Ο άνθρωπος Χριστός δεν είναι το θεϊκό όν σύμφωνα με το τριαδικό δόγμα. Όμως ο Θεός Χριστός είναι το θεϊκό όν – η θεϊκή ουσία.

Υπάρχει λόγος που οι τριαδικοί θεωρούν ότι ο Χριστός ήταν ένα πρόσωπο αλλά δύο όντα. Αυτό συμβαίνει για να απαντήσουν στην ερώτηση: Ποιος πέθανε στον Σταυρό; Σ’ αυτή την ερώτηση απαντούν ότι είναι ο άνθρωπος Χριστός διότι ο Θεός Χριστός δεν μπορεί να πεθάνει αφού σαν Θεός είναι αθάνατος. Μάλιστα υποστηρίζουν ότι ο Θεός Χριστός ενώθηκε με τον άνθρωπο Χριστό κατά το βάπτισμα και διαχωρίστηκαν ξανά λίγο πριν το θάνατο. Άλλοι (ορθόδοξοι) πιστεύουν ότι η θεϊκή ουσία του Χριστού παρέμενε πάντοτε ενωμένη με τον τριαδικό θεό.

Στο δόγμα της τριαδικότητας όλες οι παρακάτω προτάσεις προκύπτουν να είναι αληθείς, αναλόγως την περίσταση:

Ο Ιησούς είναι Θεός:                        Αληθές
Ο Ιησούς δεν είναι Θεός:                  Αληθές
Ο Ιησούς είναι Θεός:                        Ψευδές
Ο Ιησούς δεν είναι Θεός:                  Ψευδές
Ο Θεός είναι ένα πρόσωπο:              Αληθές
Ο Θεός δεν είναι ένα πρόσωπο:        Αληθές
Ο Θεός είναι τρία πρόσωπα:             Αληθές

Όλα τα παραπάνω θεωρούνται λογικά από τους τριαδικούς. Σε περίπτωση που δεν τα αντιλαμβάνεσθε, τότε λένε ότι πρέπει να τα δεχτείτε σαν μυστήριο ...

Περαιτέρω ερωτήματα προς τριαδικούς

1. Αν το δόγμα της τριαδικότητας είναι το πιο σημαντικό δόγμα της χριστιανοσύνης όπως πολλοί θεολόγοι θεωρούν, δεν βρίσκετε ότι είναι αρκετά ύποπτο το γεγονός ότι ούτε ο Ιησούς, ούτε κάποιος απόστολος ή συγγραφέας της Καινής Διαθήκης, ούτε καν επιχειρεί να διευκρινίσει το πιο σπουδαίο δόγμα της χριστιανοσύνης;

2. Με δεδομένο ότι η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο μέσω του οποίου ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό Του στην ανθρωπότητα, είναι το κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου αυτού και γίνεται αναφορά σε Αυτόν χιλιάδες φορές, δεν βρίσκετε ότι είναι αρκετά ύποπτο ότι δεν μπορεί κανείς να βρει ούτε μια ξεκάθαρη, μη αμφισβητούμενη αναφορά, σε ένα Θεό τριών προσώπων σε όλη την Αγία Γραφή και θα πρέπει κανείς να φανταστεί ένα τριαδικό Θεό όπου γίνεται αναφορά περί Θεού;

Μήπως αυτός ο τριαδικός θεός ντρέπεται ή διστάζει να αποκαλύψει την αληθινή του ταυτότητα; Ή μήπως θέλει εμείς να ψάξουμε να βρούμε την ταυτότητά του; Ή μήπως ο τριαδικός θεός ξέχασε να αναφέρει αυτό το πολύ σημαντικό στοιχείο της ταυτότητάς του; Ή μήπως αυτός ο τριαδικός θεός θεώρησε ότι η τριαδικότητά του δεν ήταν κάτι σημαντικό ώστε να το αναφέρει;

3. Εφόσον το δόγμα της τριαδικότητας του Θεού προκύπτει σαφώς από τις Γραφές, δεν θεωρείτε αρκετά ύποπτο το γεγονός ότι οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε οικουμενικές συνόδους, να ασχολούνται επί δεκαετίες αντιπαρατιθέμενοι και να γράψουν εκατοντάδες τόμους για να δικαιολογήσουν τη θέση τους στο θέμα αυτό;

4. Δε νομίζετε ότι για να δημιουργηθεί αυτό το δόγμα του τριαδικού θεού, δεδομένου ότι δεν υπάρχει πουθενά στην Αγία Γραφή, έγινε μια συλλογή εδαφίων για να κατασκευαστεί ωσάν τα εδάφια αυτά να ήταν οικοδομικά υλικά; Δεν νομίζετε ότι το δόγμα του τριαδικού θεού είναι ένα συμπέρασμα, ανθρώπινης λογικής; Ο Θεός σας είναι, τελικά, ένα λογικό συμπέρασμα, μια ανθρώπινη φιλοσοφία;

5. Αν διαφωνείτε με την προηγούμενη θεώρηση, ότι το δόγμα αυτό κατασκευάστηκε από τους ανθρώπους και θεωρείτε ότι ανακαλύφθηκε ερευνώντας τις Γραφές, δεν βρίσκετε αρκετά ύποπτο ότι πρέπει να ψάξουμε πολύ για να βρούμε την ταυτότητα του Δημιουργού στις Γραφές σαν να ήταν κάτι κρυμμένο; Δεν είναι παράξενο ότι πρέπει να ψάξει κανείς για να ανακαλύψει την ταυτότητα του τριαδικού θεού ωσάν να ήταν ένα μυστήριο το οποίο έπρεπε να αποκαλυφθεί;

6. Ισχυρίζεστε ότι αφού η Αγία Γραφή κάποιες φορές χρησιμοποιεί προσωπική αντωνυμία στον ενικό για το Άγιο Πνεύμα (π.χ. αυτός) άρα το Άγιο Πνεύμα είναι ένα πρόσωπο, όπως ο Χριστός είναι ένα πρόσωπο. Γιατί όμως δεν εφαρμόζετε την ίδια αυτή λογική σας και στον έναν Θεό αλλά όταν πρόκειται για τον Θεό λέτε ότι είναι τρία πρόσωπα; Δεν είναι υποκριτικό αυτό;

7. Οι Ισραηλίτες γιατί δεν λάτρευαν έναν τριαδικό θεό; Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης εκτός από το ότι χρησιμοποίησε προσωπικές αντωνυμίες στον ενικό για να περιγράψει τον εαυτό του, πολλές φορές χρησιμοποίησε ανθρωπομορφικά στοιχεία. Αφού ο Θεός είναι πνεύμα γιατί περιγράφει τον εαυτό Του με λέξεις όπως πλάτη, χέρια, μάτια, στόμα, Πατέρας; Αυτές οι περιγραφές σας οδηγούν να πιστέψετε ότι ο Θεός είναι περισσότερο από ένα πρόσωπα; Ο Παλαιός των Ημερών όταν παρουσιάζεται να κάθεται στο θρόνο Του και γύρω Του να είναι άγγελοι, είναι αυτή εικόνα ενός τριαδικού θεού ή μήπως ο Θεός οδηγεί τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι πραγματικά είναι ένα πρόσωπο χρησιμοποιώντας αυτές τις εικόνες; Κρύβοντας ένα μέρος της αλήθειας μπορείς να εξαπατήσεις τους ανθρώπους. Αν ο Θεός ήταν τριαδικός και χρησιμοποιούσε αυτήν την ορολογία παραπλάνησε ή όχι τους ανθρώπους και ιδιαίτερα το λαό Ισραήλ στο να πιστέψουν ότι είναι ένα πρόσωπο ενώ ήταν τρία;

8. Δεν σας ενοχλεί το γεγονός ότι στην Παλαιά Διαθήκη κάποιες φορές ο Γιάχβε, θεωρείτε ότι είναι μόνο ο Πατέρας, όπως στον Ησ.μβ:1-2 επειδή εκεί δεν γίνεται αλλιώς, ενώ κάποιες άλλες φορές θεωρείτε ότι είναι ο τριαδικός θεός, όπως λίγα εδάφια αργότερα στο Ης.μβ:8;

9. Όταν ο Χριστός προσευχόταν στο Θεό, ή όταν έλεγε «Θεέ μου Θεέ μου γιατί με εγκατέλειψες;» σε ποιόν Θεό αναφερόταν; Είναι φανερό ότι αναφερόταν στον Πατέρα, όπως μας δίδαξε στην Κυριακή Προσευχή και αλλού (Ιωαν.κ:17).  Όμως ο δικός σας Θεός συμπίπτει με το Θεό του Χριστού; Δεν βρίσκετε παράξενο ότι ο Θεός του Χριστού είναι ένα πρόσωπο ενώ ο δικός σας θεός αποτελείται από τρία πρόσωπα;

10. Αν οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης πίστευαν στον τριαδικό θεό όπως εσείς, ειλικρινά πιστεύετε ότι η Καινή Διαθήκη θα είχε τη μορφή που έχει σήμερα;

11. Όταν η Καινή Διαθήκη χαρακτηρίζει το Χριστό σαν εικόνα του Θεού (Α’ Κορ.ια:7, Β’ Κορ.δ:4, Κολ.α:15), πώς μπορεί η εικόνα  να είναι ταυτόχρονα και μέρος του πρωτοτύπου;

12. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Θεός είναι αθάνατος. Αφού λοιπόν ο Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο του τριαδικού θεού και επομένως αθάνατος, ΠΟΙΟΣ πέθανε στο σταυρό;

13. Αν ο Χριστός επειδή είχε ανθρώπινη φύση πρέπει να χαρακτηριστεί σαν ανθρώπινο όν τότε αφού είχε και θεϊκή φύση αντιστοίχως θα πρέπει να χαρακτηρισθεί και ως θεϊκό όν. Πως όμως αυτό συμβαδίζει με το δόγμα της τριαδικότητας σύμφωνα με το οποίο υπάρχει μόνο ένα θεϊκό όν, ο Θεός;

14. Αν ο άνθρωπος Ιησούς είχε Θεό, ο Θεός Ιησούς δεν είχε;

15. Πως συμβαδίζει το δόγμα της τριαδικότητας με το Β’ Κορ.γ:17, Ρωμ.η:9,10, Α΄Κορ.ιε:45, Α΄Ιωαν.β:1, Ιωαν.κ:22 όπου ο απ. Παύλος και ο Ιωάννης λένε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι το Άγιο Πνεύμα; Πως μπορεί το 2ο πρόσωπο της θεότητας να ταυτίζεται με το 3ο; Που είναι τα τρία διακριτά πρόσωπα;

16. Εφόσον σύμφωνα με το δόγμα της τριαδικότητας ο Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα είναι δύο ξεχωριστά πρόσωπα, ποιός είναι ο πατέρας του Χριστού, ο Θεός Πατέρας ή το Άγιο Πνεύμα;

17. Ο Χριστός, σαν δεύτερο πρόσωπο της θεότητας είναι Θεός και άρα τα γνωρίζει όλα. Ματθ.κδ:36, γιατί ο Χριστός δεν γνωρίζει την ημέρα και την ώρα της Παρουσίας Του;

18. Ο τριαδικός Θεός, σύμφωνα με το δόγμα σας, είναι ο μόνος αληθινός Θεός; Ναι ή όχι; Θα πείτε ναι. Τότε ο Ιησούς, είναι ο μόνος και αληθινός Θεός; Ναι ή όχι; Αναγκαστικά θα πείτε όχι. Γιατί αν πείτε ναι, τότε ο Ιησούς είναι ένας δεύτερος Θεός.

19. Γιατί ο Χριστός στο Ιωαν.ιζ:3 δεν είπε «Κι αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν ΕΜΑΣ τον μόνον αληθινό Θεό»; Ποιος είναι ο Θεός στον οποίο αναφερόταν εδώ ο Χριστός;

20. Γιατί ενώ στην Εφες.δ:6 ο απ. Παύλος λέει ότι ο Θεός, ο Πατέρας, είναι πάνω από όλα, εσείς Τον τοποθετείται κάτω από μια υπόσταση ενός τριαδικού θεού;

21. Το Πνεύμα του Πατέρα είναι ένα δικό Του Πνεύμα ή είναι το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο του τριαδικού Θεού;