Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Αναζητώντας την αλήθειαΑ. Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

Πράξεις α:4-14.

Τώρα ερχόμαστε στο βιβλίο των Πράξεων που είναι το μόνο βιβλίο στη Βίβλο που μας λέει για την ίδρυση της εκκλησίας. Μία μέθοδος ή τύπος βαπτίσματος προτάθηκε από το Ματθαίο, το Μάρκο, το Λουκά  και τον Ιωάννη και όλοι είχαν την ίδια εξουσία, αλλά κανείς δεν τον χρησιμοποίησε γιατί η Εκκλησία ιδρύθηκε μόνο μετά τη σταύρωση του Ιησού, την ανάστασή, την ανάληψή Του στους ουρανούς και τη βάπτιση των δικών Του με το Άγιο Πνεύμα. Τώρα μια ομάδα πιστών επιστρέφει στην Ιερουσαλήμ για να λάβουν αυτή την θαυμάσια εμπειρία.


Η πρώτη δουλειά που είχαν να κάνουν αφού επέστρεψαν στο Ανώγειο ήταν να διαλέξουν έναν άντρα για να πάρει τη θέση του Ιούδα του Ισκαριώτη που είχε προδώσει τον Κύριο. Αυτός ο άντρας έπρεπε να είναι μάρτυρας της ανάστασης του Κυρίου για να γίνει εκλεγμένος απόστολος. Ο κλήρος πέφτει στον Ματθία και επιμετρήθηκε με τους έντεκα. Η λέξη «μαθητής» εννοεί κάποιον που μαθαίνει ή έναν που ακολουθεί τη διδασκαλία κάποιου. Από τους πολλούς μαθητές Του, ο Ιησούς διάλεξε δώδεκα για να είναι απόστολοι. Αυτοί ήταν που στάλθηκαν για να κάνουν ένα ιδιαίτερο έργο.

Για εφτά έως δέκα μέρες οι απόστολοι μαζί με πολλούς άλλους πιστούς συνέχιζαν ένθερμη προσευχή και προσμονή του Κυρίου. Η ατμόσφαιρα ήταν διαποτισμένη με ειλικρινείς προσευχές. Ήταν περίπου 120 άνθρωποι ενωμένοι, συγκεντρωμένοι για ένα σκοπό. Το Πνεύμα του Θεού ακόμα και σήμερα εκχέεται όταν είμαστε σε ενότητα και προσευχή.