Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Σαν σήμερα: Προς γνώση και συμμόρφωση

19 Γενάρη 1967 - Ανακοινώνεται ότι 8.000 Έλληνες εργάτες της Δυτικής Γερμανίας έχουν ήδη απολυθεί λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα, ενώ η Βόννη παραδέχεται πως κινδυνεύουν με απόλυση άλλοι 70.000 από τους 194.000 Έλληνες που εργάζονται σε δυτικογερμανικά εργοστάσια.

19 Γενάρη 2017. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, ο αριθμός των μονίμως εξερχόμενων Ελλήνων ηλικίας 15-64 ετών, από το 2008 μέχρι το 2014, ξεπερνούσε τις 427.000. (Σήμερα ξεπερνούν κατά πολύ το μισό εκατομμύριο).

Στον πιο κάτω επίσημο πίνακα με στοιχεία μέχρι το 2012, φαίνεται ότι οι μισοί έλληνες μετανάστες κατευθύνονται στην Γερμανία..