Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

H χρήση ζιζανιοκτόνων και τα μεταλλαγμένα

Η καθιέρωση των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών υπόσχεται την μείωση της χρήσης χημικών και γεωργικών φαρμάκων. Ωστόσο μελέτη που ανέλυσε δεδομένα 14 ετών στις ΗΠΑ δείχνει ότι η χρήση ζιζανιοκτόνων αυξάνεται καθώς τα αγριόχορτα αποκτούν ανθεκτικότητα.

Η μελέτη που δημοσιεύεται στο έγκριτο Science Advances, είναι η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί σήμερα για το θέμα.

Οι «μεταλλαγμένες» ποικιλίες σόγιας και καλαμποκιού είναι σήμερα οι σημαντικότερες ομάδες γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών. Το 2008, καταλάμβαναν το 80% των εκτάσεων όπου καλλιεργείται σόγια και καλαμπόκι στις ΗΠΑ.

Η «μεταλλαγμένη» σόγια και το 
μεταλλαγμένο καλαμπόκι έχουν τροποποιηθεί με την προσθήκη ενός γονιδίου που προσδίδει ανθεκτικότητα στο ζιζανιοκτόνο "γλυφοσάτη", ώστε οι γεωργοί μπορούν να ψεκάζουν με "γλυφοσάτη" χωρίς να ανησυχούν ότι θα υποστεί ζημιά η ίδια η καλλιέργεια.

Ενώ λοιπόν η διάδοση του καλαμποκιού Bt αρχικά περιόρισε τη χρήση εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνου, τα τελευταία χρόνια η χρήση άρχισε να αυξάνεται. Στην περίπτωση της γενετικά τροποποιημένης σόγιας, η μελέτη επιβεβαιώνει προηγούμενες αναφορές για αύξηση στη χρήση ζιζανιοκτόνων: στο διάστημα που καλύπτει η μελέτη, οι καλλιεργητές μεταλλαγμένης σόγιας, χρησιμοποίησαν 28% περισσότερο ζιζανιοκτόνο.

Το πρόβλημα της ανθεκτικότητας φαίνεται πως είναι λιγότερο έντονο στην περίπτωση του καλαμποκιού, πιθανώς επειδή το μεταλλαγμένο καλαμπόκι άργησε να διαδοθεί σε σχέση με τη σόγια.

Και στις δύο περιπτώσεις, όμως, οι αγρότες είναι αναγκασμένοι να ψεκάζουν τα χωράφια και με ένα δεύτερο ζιζανιοκτόνο για να ξεφορτωθούν τα ανθεκτικά αγριόχορτα. Οι ερευνητές δηλώνουν έκπληκτοι με μια τόσο μεγάλη αύξηση στη χρήση ζιζανιοκτόνων και προειδοποιούν για επιδείνωση των επιπτώσεων της γεωργίας στο περιβάλλον. Και 
βέβαια οποιοδήποτε ζιζανιοκτόνο χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι αναπόφευκτο να οδηγήσει τελικά στην εμφάνιση ανθεκτικών ζιζανίων.