Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Τι θα κάνεις;Αυτός ο πίνακας έχει πάνω από 100 πρόσωπα, τόσο καλά όσο και κακά, άνδρες και γυναίκες που άφησαν το αποτύπωμά τους στο Χριστιανισμό. 


Ο άνδρας στη μέση αντιπροσωπεύει το σύγχρονο Χριστιανό.... έναν άνθρωπο που πρέπει να αποφασίσει αν θα σταθεί ή όχι υπέρ της Χριστιανικής του πίστης. 

Πολλοί του φωνάζουν για να του υποδείξουν τι να κάνει. Αυτός σηκώνει το χέρι του για να πει, "Ησυχάστε, γιατί ξέρω ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός!" Ακουμπάει στον ώμο του Ιησού για να δείξει ότι παίρνει τη δύναμή του από τον Κύριο.


Σήμερα, οι Χριστιανοί είναι οι πιο διωκόμενοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Παρόλα αυτά πολλοί από μας στεκόμαστε άπραγοι παραδίπλα καθώς ονειδιζόμαστε και διωκόμαστε γι’ αυτό που γνωρίζουμε σαν αλήθεια. 

Σαν αληθινοί Χριστιανοί, δεν πρέπει να φοβόμαστε να μιλήσουμε για την αλήθεια, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σταθούμε μόνοι μας στον κόσμο. 

-Περίληψη από τον Jon McNaughton