Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

νηστεία ή "δίαιτα" ;


  • Αντικατάσταση της νηστείας με δίαιτα και αποχή ορισμένων τροφών.
  • Θεώρηση κάποιον τροφών ως «νηστίσιμες» και κάποιων άλλων ως «μη νηστίσιμες»
«νηστέψτε για μένα, και μη φάτε και μη πιείτε τρεις ημέρες, νύχτα και ημέρα» (Εσθήρ 4:16)
«Έπειτα, ήρθε ολόκληρος ο λαός για να κάνουν τον Δαβίδ να φάει ψωμί, ενώ ήταν ακόμα ημέρα″ αλλ' ο Δαβίδ ορκίστηκε, λέγοντας: Έτσι να κάνει ο Κύριος σε μένα, και έτσι να προσθέσει, αν γευθώ ψωμί ή κάτι άλλο, πριν δύσει ο ήλιος.» (Σαμουήλ Β' 3:35)
«Δεν μολύνει τον άνθρωπο αυτό που μπαίνει μέσα στο στόμα, αλλά αυτό που βγαίνει έξω από το στόμα, αυτό μολύνει τον άνθρωπο.» (Ματθαίος 15:11)
«ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ, μάλιστα, λέει με σαφήνεια, ότι στους έσχατους καιρούς μερικοί θα αποστατήσουν από την πίστη, προσέχοντας σε πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες δαιμονίων, διαμέσου τής υπόκρισης ψευδολόγων, που έχουν τη συνείδησή τους καυτηριασμένη, οι οποίοι εμποδίζουν τον γάμο, προστάζοντας αποχή από ορισμένα φαγητά, τα οποία ο Θεός τα έκτισε για να τα παίρνουν με ευχαριστία οι πιστοί και εκείνοι που γνώρισαν την αλήθεια. Επειδή, κάθε κτίσμα τού Θεού είναι καλό, και κανένα δεν είναι απορρίψιμο, όταν παίρνεται με ευχαριστία″ επειδή, αγιάζεται διαμέσου τού λόγου τού Θεού και διαμέσου τής προσευχής.» (Τιμόθεος Α' 4:1-5)
ΣΧΟΛΙΑ: Όταν ο άνθρωπος του Θεού κάνει νηστεία δεν τρώει τίποτα. Η αλλαξοφαγιά και η δίαιτα δεν μπορούν να θεωρηθούν νηστεία. Εξάλλου για τον Θεό δεν υπάρχουν τροφές «καθαρές» («νηστίσιμες») και «μη καθαρές» («μη νηστίσιμες»).
                                                    (πηγή: apostasia.online)