Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Οι ψαράδες - Ομολογία πίστηςΑυτά τα μαθήματα διδάσκουν το θεμελιώδες σχέδιο σωτηρίας όπως το βλέπουμε στο βιβλίο των Πράξεων των αποστόλων και το οποίο είναι:


"Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος" Πράξ.β:38

Θεμελιώδης διδασκαλία.

Η βασική θεμελιώδης διδασκαλία μας είναι η πλήρης σωτηρία κατά το βιβλικό πρότυπο: Μετάνοια, βάπτισμα στο νερό με καταβύθιση στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για την άφεση των αμαρτιών, το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος με το αρχικό σημείο των ξένων γλωσσών, όπως τις δίνει το Άγιο Πνεύμα και εκπλήρωση αγιοσύνης εν φόβω Θεού.

Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την ενότητα του πνεύματος μέχρι να έλθουμε όλοι στην ενότητα της πίστης.


Ο σκοπός της παρουσίασης του ευαγγελίου είναι να βοηθήσει, να εξηγήσει και να ξεκαθαρίσει τα παραπάνω βήματα της σωτηρίας στις ψυχές που ψάχνουν.