Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Ερμηνευτικά - 01

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η λέξη ερμηνευτικά προέρχεται απ’ το ρήμα ερμηνεύω που σημαίνει διασαφηνίζω, εξηγώ, εκτελώ έργο διερμηνέα.

Ο λόγος του Θεού δεν γράφτηκε για να είναι ένα δύσκολο βιβλίο στην κατανόησή του. Ο κόσμος, όμως, δεν αγαπά το Θεό και δεν εφαρμόζει αυτούς τους απλούς κανόνες που θα μελετήσουμε, γι’ αυτό καταλήγει σε λάθος συμπεράσματα ή διαστρέφει το λόγο Του.

Τα ερμηνευτικά  είναι ένα λογικό, αναλυτικό σύστημα κανόνων κι αρχών που θα μας βοηθήσουν στη σωστή κι αντικειμενική ερμηνεία του λόγου του Θεού. Τα ερμηνευτικά γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο για την ερμηνεία της Αγίας Γραφής.

Εφεσ.ς:17,   Εβρ.δ:12,   Ιωαν.ις:13   


Το Άγιο Πνεύμα είναι που μας οδηγεί και θα μας οδηγήσει σ’ όλη την αλήθεια, όταν χρησιμοποιούμε σωστές αρχές και κανόνες. Έχουμε ευθύνη μπροστά στο Θεό να ορθοτομούμε το λόγο Του. Υπάρχουν τόσες αιρέσεις, σήμερα, ακριβώς γιατί ο άνθρωπος βιάζεται να βγάλει συμπεράσματα και κατατέμνει το λόγο της αλήθειας.

Στη μελέτη μας αυτή πρέπει να ξέρουμε ότι:

1.  Το Άγιο Πνεύμα πρέπει να είναι ο οδηγός μας.
2.  Πρέπει να είμαστε τίμιοι κι ειλικρινείς
3.  Η Γραφή πρέπει να έχει τη θέση του λόγου του Θεού μέσα στην καρδιά μας.
4.  Πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να υπακούσουμε τη Γραφή.

Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που δυσχεραίνουν την κατανόηση της Γραφής κι αυτοί είναι:

1.  Ο ΧΡΟΝΟΣ. Η Γραφή γράφτηκε μέσα σ’ ένα διάστημα 1400-1500 χρόνων και μεσολάβησε μια περίοδος  2000 χρόνων περίπου από τότε που ολοκληρώθηκε μέχρι σήμερα.

2.  Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Σήμερα μπορεί να έχουμε φτάσει σε κάποιο επίπεδο πολιτισμού, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν διαφορετικά στους βιβλικούς χρόνους.

3.  Η ΓΛΩΣΣΑ. Η Παλαιά Διαθήκη είναι γραμμένη στην αρχαία Εβραϊκή κι Αραμαϊκή,  ενώ η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στην Ελληνική γλώσσα. Οι  γλώσσες  αυτές είναι πλούσιες σε ιδιωματισμούς και σχήματα λόγου που αν δεν τα γνωρίζουμε μπορεί να δυσκολευτούμε πολύ στην ερμηνεία.

4.  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΚΛΙΜΑ. Είναι  κι αυτά στοιχεία, τα οποία αν δεν μας είναι γνωστά  μπορεί να συναντήσουμε δυσκολίες ή να παρερμηνεύσουμε κάποια πράγματα.

5.  ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ, ΟΙ ΝΟΜΟΙ, Η ΜΟΡΦΩΣΗ. Όλα αυτά ήταν τελείως διαφορετικά τότε.

6.  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ. Τα ήθη και τα έθιμα της εποχής.

7.  ΖΩΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΤΟΛΟΓΙΑ, ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΑ.

8.  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

9.  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ. Πρέπει να ξέρουμε τα βασίλεια που υπήρχαν τότε, τις αυτοκρατορίες,  τις συγκρούσεις, τις αιχμαλωσίες, τους εχθρούς και τους συμμάχους.

Οι παρακάτω βασικές αρχές πρέπει να διέπουν τη μελέτη μας πάνω στο λόγο του Θεού:

1.  Η Βίβλος είναι θεόπνευστη και κατά συνέπεια αλάνθαστη.

2.  Δεν πρέπει να παίρνουμε εδάφια έξω απ’ το περιεχόμενό τους.

3.  Δεν πρέπει να δεχόμαστε διδασκαλία που να είναι αντίθετη με το γενικό πνεύμα της Γραφής, ούτε να  βιαζόμαστε να βρούμε λάθη.

4.  Δεν πρέπει να σχηματίζουμε γνώμη από μικρά, δευτερεύοντα εδάφια της Γραφής.