Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ - Χριστιανική επιρροή


Το Ματθ.ε:13-16 αναφέρεται στην επιρροή των χριστιανών στον κόσμο. Ο Ιησούς είπε, “Σείς είσθε το άλας της γης”.  Χρησιμοποίησε την ιδιότητα του αλατιού να διατηρεί για να διδάξει πώς ο χριστιανός πρέπει να επηρεάζει τον κόσμο. Η επιρροή των θεοσεβών, γεμάτων πίστη και πληρωμένων με Πνεύμα Άγιο χριστιανών έρχεται σε αντίθεση μ’ αυτή την ασεβή και διεφθαρμένη κοινωνία. Οι ηθικές αξίες μπορούν ακόμη να βρεθούν στα  περισσότερα έθνη του κόσμου. Δίχως αμφιβολία, αυτή η κατάσταση διατηρείται εξαιτίας των θεοσεβών χριστιανών και της διδασκαλίας τους  απ’ το λόγο του Θεού. 
 
Καθώς, όμως, πλησιάζουμε στον ερχομό του Κυρίου και ζούμε στους έσχατους καιρούς βλέπουμε τις ηθικές αξίες της κοινωνίας να παραπαίουν και να καταρρέουν.  Όταν αυτή η παρακμή φθάσει το σημείο να υπάρχουν περισσότεροι εγκληματίες παρά δίκαιοι στον κόσμο, ο αντίχριστος, ο άνθρωπος της αμαρτίας (Β’ Θεσ.β:3,4) θα αναλάβει την διακυβέρνηση του κόσμου μέχρι να έρθει ο Κύριος να τον εξολοθρεύσει. Αυτό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η επιρροή των χριστιανών στον κόσμο.  Είμαστε πρέσβεις του Κυρίου όχι μόνο για να κερδίσουμε χαμένες ψυχές σ’ Αυτόν (Β’ Κορ.ε:18-21) αλλά και για να καταφέρουμε με την επιρροή μας να εμποδίσουμε τις δυνάμεις του Σατανά που προσπαθεί να καταστρέψει το ανθρώπινο γένος.
Ο λαός του Θεού είναι το φως του κόσμου. Για τους αληθινούς χριστιανούς, ωστόσο, αυτός ο κόσμος θα είναι ένας σκοτεινός τόπος στις μέρες μας. Στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη οι άγιοι του Θεού είχαν αλλάξει σχέδια και καταστάσεις σ’ όλο τον κόσμο. Θυμόμαστε το Δανιήλ και τους τρεις Εβραίους φίλους του που άσκησαν τόσο μεγάλη επιρροή στις αυτοκρατορίες της Βαβυλώνας και της Μηδοπερσίας. Οι διώκτες στη Θεσσαλονίκης είπαν για τον Παύλο και το Σίλα ότι είναι “οι αναστατώσαντες την οικουμένην” (Πράξ.ιζ:6). Παρ’ όλο που ο Παύλος απόκτησε πολλούς εχθρούς, με τη ζωή του και τη διακονία του, επηρέασε χιλιάδες ανθρώπους,  βασιλιάδες, κυβερνήτες και υψηλά ιστάμενα πρόσωπα σε διάφορες θέσεις. Σαν κρατούμενος στο ταξίδι για τη Ρώμη, όπου συνάντησαν τρικυμία, κατάφερε να επηρεάσει σημαντικά τους 275 ανθρώπους πάνω στο πλοίο που ήταν στρατιώτες, αξιωματικοί και κρατούμενοι. Όταν τελικά ναυάγησαν στο νησί Μελίτη (Μάλτα), κέρδισε τους ιθαγενείς του νησιού και τους έφερε στο Χριστό (Πράξ.κζ:9-44 & κη:1-10).
Ο Ιησούς είναι το φως του κόσμου (Ιωάν.η:12). Ο Ιωάννης είπε, «Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φώς των ανθρώπων» (Ιωάν.α:4). Αυτοί που Τον ακολουθούν δεν θα περπατήσουν σε σκοτάδι αλλά στο φως της ζωής (Ιωάν.η:12). Τώρα αυτό το φως της ζωής λάμπει πάνω στον κόσμο απ’ τους πληρωμένους με Πνεύμα Άγιο αγίους. Μας λέγει, Ας λάμψη το φώς σας έμπροσθεν των ανθρώπων, διά να ίδωσι τα καλά σας έργα, και να δοξάσωσι τον Πατέρα σας τον εν τοις ουρανοίς» (Ματθ.ε:16). Ο Παύλος έγραψε στον Τίτο....(Τίτ.β:7).