Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Λατρεία = Αφιέρωση


- Ποια είναι η μεγαλύτερη ανάγκη της εκκλησίας σήμερα;

- Δεν υπάρχει η αφιέρωση που έπρεπε να υπάρχει.

Γάμος = ισόβια δέσμευση – ευθύνη – ταύτιση

Φλερτ = επιπόλαιο παιχνίδι χωρίς δεσμεύσεις – απόλαυση των χαρών χωρίς ευθύνη

Φλερτ με το Θεό = θες τη σωτηρία και τις ευλογίες, χωρίς όμως να είσαι έτοιμος να ζήσεις με αφιέρωση, ταυτισμένος με την εκκλησία, με υποχρεώσεις προς τους αδελφούς.


Ρωμ.τέλος του ι & ια βλέπουμε πως ο αμαρτωλός άνθρωπος μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με το Θεό.

Ρωμ.ιβ Τι επιπτώσεις έχει η σωστή σχέση με το Θεό στην καθημερινή ζωή.

Σαν λαός του Θεού πρέπει να ζούμε με αφιέρωση, γιατί αυτή είναι η μόνη σωστή λατρεία.

Ρωμ.ιβ:1 Οι θυσίες των ζώων σταμάτησαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η θυσία δεν πρέπει να χαρακτηρίζει τη ζωή των χριστιανών.

Καθημερινά πρέπει να ανταποκρινόμαστε στη θυσία του Ιησού Χριστού προσφέροντας τον εαυτό μας ζωντανή θυσία.

Ναι, είσαι παιδί του Θεού αν υπάκουσες το ευαγγέλιο, αλλά σήμερα πρέπει να ζεις τη ζωή σου με αφιέρωση στο Θεό.

Θυσία ζώσα: αφιέρωση ολόκληρου του εαυτού μας στο Θεό

Αγία: ξεχωρισμένη

Αφιέρωση = αγιασμός, αποστροφή από την αμαρτία.

Η λογική σας λατρεία: η πραγματική, η σωστή, η πνευματική λατρεία

Αφιέρωση: να πάρουμε την απόφαση να υπηρετήσουμε το Θεό, χωρίς να φοβόμαστε τη θυσία.

Ο Θεός δεν θέλει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας, ούτε το καλλίτερο. Θέλει ολόκληρη τη ζωή μας. Θέλει να καώ, να δαπανηθώ στο έργο Του.

Λατρεία δεν υπάρχει χωρίς αφιέρωση, λατρεία σημαίνει ζωντανή θυσία.

Ρωμ.ιβ:2 αφιέρωση = καθημερινός αγιασμός

Τι να το κάνει ο Θεός το ότι πηγαίνουμε στην εκκλησία, αν η αφιέρωση δεν χαρακτηρίζει ολόκληρη τη ζωή μας; Όχι μόνο την ώρα της συνάθροισης!

Ανανέωση του νου: το μυστικό για να το καταφέρουμε είναι να μην συμμορφωνόμαστε με τον αιώνα τούτο.

Να μην αφήνουμε τον κόσμο να μας θαμπώνει.  Ν’ αντισταθούμε στη σκλαβιά της αμαρτίας.

Ο μόνος τρόπος να μην επηρεαζόμαστε από το πνεύμα του κόσμου είναι να μεταμορφωνόμαστε, ανανεώνοντας κάθε μέρα την αφιέρωσή μας στο Θεό.

Να εξετάζουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και να το κάνουμε, απορρίπτοντας τον κόσμο (Α΄Ιωάν.β:15,17).

Ο κόσμος είναι φοβερός κίνδυνος στη ζωή μας:

1.     Σβήνει το ζήλο
2.     Κλέβει την αφιέρωση
3.     Μας κάνει άκαρπους

Η αφιέρωση μας οδηγεί σε σωστή υπηρεσία στους αδελφούς, γιατί μας καλεί σε ταπείνωση (Ρωμ.ιβ:3).

Σημάδι αληθινής αφιέρωσης στο Θεό είναι η ταπείνωση.

Χωρίς ταπείνωση δεν μπορείς να υπηρετήσεις και δεν μπορείς να είσαι ταπεινός χωρίς αφιέρωση.

Η αφιέρωση μας καλεί σε ενότητα και συνεργασία (Ρωμ.ιβ:4-5).

Οι αφιερωμένοι χριστιανοί συνεργάζονται για την πρόοδο του έργου του Θεού. 
Δεν πολεμούν τα μέλη του σώματος.

Η αφιέρωση μας καλεί σε ακεραιότητα (Ρωμ.ιβ:6-8).

Μόνο με αφιέρωση η υπηρεσία μας γίνεται σωστά.

Τα χαρίσματα λειτουργούν σωστά.

Οι διακονίες δοξάζουν το Θεό.

Μη μένεις ικανοποιημένος από την απλή συνεισφορά σου για το Θεό, αλλά γίνε μια ολοκληρωτική θυσία.