Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Εγώ είμαι Ιησούς (14)ΠΡΟΒΛΗΜΑ 15.  Οι τριαδικοί δεν μπορούν να προσδιορίσουν τον Γιάχβε

Είναι αδύνατον για τους τριαδικούς να δώσουν μια ολοκληρωμένη απάντηση στην ερώτηση «Ποιος ακριβώς, είναι ο Γιάχβε;»

Όλες οι πιθανές απαντήσεις κινούνται μέσα στα πλαίσια των αντιφάσεων της τριαδικής διδασκαλίας ως προς τη Βίβλο. Το μόνο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το δόγμα της τριάδας είναι εξωβιβλικό.

Στην πραγματικότητα, τέσσερις είναι οι μόνες πιθανές απαντήσεις που μπορεί να δώσουν οι τριαδικοί στην ερώτηση «Ποιος είναι ο Γιάχβε;» Ή θα είναι το πρώτο ή το δεύτερο ή το τρίτο πρόσωπο της τριάδας ή, αλλιώς, θα είναι το όνομα του συνόλου της θεότητας. Οι ίδιοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση γιατί δεν υπάρχουν άλλες απαντήσεις, κι αυτές οι τέσσερις θέσεις τους έρχονται σε αντίθεση με τη Βίβλο.

Ο Γιάχβε δεν μπορεί να είναι μόνο ο Πατέρας για δύο λόγους.
  • Πρώτον: Ησ.μγ:11 λέει ότι ο Γιάχβε είναι ο μόνος σωτήρας. Αν ο Γιάχβε είναι ο Πατέρας, τότε μόνο ο Πατέρας είναι σωτήρας του ανθρώπου, και ο Υιός δεν είναι σωτήρας μας. Αυτό έρχεται σε αντίφαση με το Ιωάν.δ:42, Φιλιπ.γ:20, Α΄Ιωάν.δ:14.

  •  Δεύτερον: αν ο Γιάχβε είναι ο Πατέρας, τότε ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα δεν είναι θεοί, διότι κανείς άλλος εκτός από τον Γιάχβε δεν είναι Θεός. (Ησ.μγ:10,11, μδ:6,8, με:5,21,22, μς:5,9)


Ο Γιάχβε δεν μπορεί να είναι μόνο ο Υιός για 3 λόγους. 


  • Πρώτο: ο Γιάχβε είναι φανερό ότι διαφέρει από τον Υιό (Ψαλμ.β:7, Εβρ.α:5)
  • Δεύτερο: ο Γιάχβε αναφέρεται ότι είναι ο Πατέρας όλων (Δευτ.λβ:6, Ησ.ξγ:16, ξδ:8, Ιερ.γ:16,19, λα:7,9, Μαλαχ.β:10) και ο Πατέρας του Χριστού (Β΄Σαμ.ζ:8,14, Ψαλμ.β:7, πθ:18,19,26) και
  • Τρίτο: μόνο ο Γιάχβε είναι Θεός, οπότε ο Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούν να είναι θεία πρόσωπα.


Ο Γιάχβε δεν μπορεί να είναι μόνο το Άγιο Πνεύμα για τρεις λόγους. 

  • Πρώτο: ο Γιάχβε είναι ο παντοδύναμος Θεός (Ψαλμ.ν:1, Ησ.ι:20,21) όμως αυτός ο τίτλος δίνεται στον Υιό και τον αιώνιο Πατέρα (Ησ.θ:6)
  • Δεύτερο, γιατί ο Γιάχβε είναι ο Πατέρας, και
  • Τρίτο: επειδή ο Γιάχβε μόνο είναι Θεός (εννοώντας ότι ο Πατέρας και ο Υιός δεν είναι)

Ούτε μπορεί ο Γιάχβε να είναι και τα τρία πρόσωπα της τριάδας.

  • Πρώτο: ο Γιάχβε μιλάει προς τον Υιό και τον αποκαλεί Θεό, (Ψαλμ.β:7, με:6, Εβρ.α:5,8). Εάν ο Γιάχβε είναι τα τρία πρόσωπα της τριάδας, ποιο είναι το τέταρτο πρόσωπο, το οποίο η τριάδα αποκαλεί Θεό;
  • Δεύτερο: κάνοντας τον Γιάχβε πλήρη τριάδα, σημαίνει ότι ο Ιωάννης ο βαπτιστής προετοίμασε τον δρόμο για την τριάδα (Ησ.μ:3, Μαλαχ.γ:1, Ματθ.γ:1-3), ότι όλα τα πρόσωπα της τριάδας σταυρώθηκαν (Ζαχ.ιβ:4,10, Ιωάν.ιθ:37) κι ότι όλη η τριάδα θα επιστρέψει στην δεύτερη έλευση (Ζαχ.ιδ:3-5).
Μερικοί τριαδικοί προσπαθούν να εφεύρουν μια πέμπτη πιθανότητα, συγκεκριμένα ότι ο Γιάχβε είναι μόνο ο Πατέρας σε μερικά εδάφια, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα σε άλλα εδάφια, ενώ αλλού ο Γιάχβε είναι το πλήρωμα της Θεότητας. Αυτή η λύση είναι, όμως, μια προκατειλημμένη, αγωνιώδης προσπάθεια να διασώσουν αυτή την διδασκαλία, η οποία τελικά αντικρούει την τριαδική διδασκαλία. Η παραπάνω άποψη είναι προκατειλημμένη και «σκοτεινή» διότι η βάση για την απάντηση ποιος είναι ο Γιάχβε δεν προκύπτει, πάντα, απ’ την έννοια του εδαφίου ή του κειμένου.

Οι τριαδικοί διαστρεβλώνουν τα εδάφια αντί να τα αφήνουν να εννοούν ό,τι λέγουν. Ο Γιάχβε γίνεται οποιοσδήποτε προκειμένου να υποστηρίξουν το δόγμα τους, όμως αυτό δεν είναι η σωστή εξήγηση. Όλες οι διδασκαλίες πρέπει να συμμορφώνονται με τις Γραφές και όχι με εδάφια. Επιπλέον η πίστη ότι ο Πατέρας είναι ο Γιάχβε (Π = Γ) ο Υιός είναι ο Γιάχβε (Υ = Γ) και το Άγιο Πνεύμα είναι ο Γιάχβε (Α.Π = Γ) στην πραγματικότητα αναιρεί την τριαδική διδασκαλία. Σύμφωνα με τις μαθηματικές ταυτότητες όταν δύο πράγματα είναι ίσα με ένα τρίτο, πρέπει να είναι ίσα και μεταξύ τους. Έτσι αν Π = Γ και  Υ = Γ, τότε πρέπει να είναι και Α.Π = με Υ κ.ο.κ. Ολοφάνερα η πέμπτη λύση που προτάθηκε από μερικούς τριαδικούς πρέπει να απορριφθεί σαν απαράδεκτη, διότι οδηγεί στο λογικό συμπέρασμα ότι ο Πατέρας είναι ο Υιός και ο Υιός είναι το Άγιο Πνεύμα. Οι τριαδικοί απλώς δεν μπορούν να προσδιορίσουν τον Γιάχβε, χωρίς να έλθουν, με κάποιο τρόπο, σε αντίθεση με την Βίβλο.


ΠΡΟΒΛΗΜΑ 16.  Η τριαδική διδασκαλία δεν μπορεί να προσδιορίσει τον Πατέρα.

Το δόγμα του Αθανάσιου υποστηρίζει ότι τα τρία πρόσωπα της τριάδας είναι ξεχωριστά: «Καμία σύγχυση των προσώπων, καμία διαίρεση της υπόστασης. Γιατί υπάρχει ένα πρόσωπο του Πατέρα, άλλο πρόσωπο του Υιού και άλλο του Άγιου Πνεύματος» (θέσεις 4,5) Αυτή η θέση, όμως, έρχεται σε αντίθεση με τη Βίβλο.

Αντίθετα με την τριαδική διδασκαλία, η Βίβλος λέει ότι το Αγ. Πνεύμα είναι ο Πατέρας του Χριστού (Ματθ.α:18-20 & Λουκ.α:35) Αν ο Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα είναι ξεχωριστά πρόσωπα, τότε ο Χριστός είχε δύο πατέρες. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με την Γραφή που μιλάει για ένα μόνο Πατέρα (Μαλαχ.β:10, Α΄Κορ.η:6, Εφεσ.δ:6) και με το ίδιο το δόγμα που λέει ότι «Υπάρχει συνεπώς ένας Πατέρας» (24). Κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι το Άγ. Πνεύμα είναι ξεχωριστό πρόσωπο από τον Θεό Πατέρα, χωρίς να έρθει σε αντίθεση με τη Γραφή. Ο Πατέρας και το Άγ. Πνεύμα είναι απλώς περιγραφές του ιδίου θείου προσώπου που γέννησε τον Χριστό.
Επίσης, η τριαδική διδασκαλία έρχεται σε αντίθεση με τη Βίβλο στην προσπάθειά της να διαχωρίσει το θείο πρόσωπο του Ιησού από το θείο πρόσωπο του Πατέρα. Ο Ησ.θ:6 διακηρύσσει ότι ο Ιησούς είναι Ο αιώνιος Πατέρας (πρόσεξε το οριστικό άρθρο «Ο»). Αν ο Ιησούς και ο Πατέρας είναι ξεχωριστά πρόσωπα τότε υπάρχουν δύο πατέρες πράγμα που δεν συμφωνεί με το Μαλαχ.β:10, Α΄Κορ.η:6, Εφεσ.δ:6. 

Υπάρχουν κι άλλες γραφές προσδιορίζουν τη θεότητα του Ιησού σαν αυτή του Πατέρα. Η τριαδική θέση ότι υπάρχει ένα πρόσωπο του Πατέρα, άλλο του Υιού και άλλο του Αγίου Πνεύματος έρχεται σε αντίθεση με τα Βιβλικά κείμενα που αναφέρονται στον Ιησού και το Άγιο Πνεύμα σαν ο Πατέρας.