Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

Φακέλωμα της συμπεριφοράς των χρηστών από την GOOGLE με πρόσχημα την "ασφάλεια"

Η εποχή των κωδικών πρόσβασης φτάνει στο τέλος της, καθώς η Google έχει στα σκαριά ένα νέο σχέδιο, με το όνομα «Project Abacus». 


Το νέο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για τα smartphones και θα επιτρέπει την πρόσβαση ενός χρήστη, αναγνωρίζοντας το πρότυπο της συμπεριφοράς του. Το «Project Abacus» θα αναγνωρίζει, δηλαδή, τις κινήσεις του χρήστη και μόνο αν οι ενδείξεις είναι γνώριμες, θα επιτρέπεται η πρόσβαση στον χρήστη. 

Πιο αναλυτικά, θα αναλύονται λεπτομέρειες του προσώπου ή της φωνής του εκάστοτε χρήστη, αλλά και ο τρόπος που πληκτρολογεί, ή η τοποθεσία που βρίσκεται. Ο συνδυασμός αυτών των πληροφοριών θα δείχνει κατά πόσο το «Project Abacus» εμπιστεύεται το άτομο που ζητά πρόσβαση στο κινητό ή σε κάποια εφαρμογή.

Η Google διατείνεται ότι έχει ως στόχο να καταστήσει πιο ασφαλείς τις συσκευές. Για παράδειγμα, είναι εύκολο να αντιγράψει κάποιος έναν κωδικό, αλλά είναι "αδύνατο" να αντιγράψει τον τρόπο συμπεριφοράς του χρήστη. Σύμφωνα, μάλιστα, με την Google, το σχέδιο «Abacus» θα είναι πιο ασφαλές ακόμα και από το δακτυλικό αποτύπωμα. Τώρα το πως μια συμπεριφορά δεν θα μπορεί να αντιγραφεί, όταν είναι καταγεγραμμένη και αποθηκευμένη σε βάσεις δεδομένων είναι "άλλο" θέμα..

Η δοκιμαστική φάση αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα και αν δεν αντιμετωπιστούν ιδιαίτερα προβλήματα, μέχρι το τέλος του έπους ενδέχεται το «Project Abacus» να τεθεί σε λειτουργία.