Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

90% φορές είμαστε λάθος
Ματθ.ς:34, μην ανησυχείς για το αύριο.

Θα έχετε ακούσει ότι το 90% των πραγμάτων που ανησυχούμε, ποτέ δεν συμβαίνουν. Και το να ανησυχείς δεν λύνει τίποτα από το άλλο 10%. Είναι ένα παράσιτο που μας απομυζά τη ζωή.

Ματθ.ς:34 Μη μεριμνήσητε λοιπόν περί της αύριον· διότι η αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής· αρκετόν είναι εις την ημέραν το κακόν αυτής.


Ο Θεός ξέρει ότι έχουμε προβλήματα, και μας λέει ότι μπορούμε να τα χειριστούμε από λίγο κάθε μέρα, με τη βοήθειά Του. Αλλά όταν μεταφέρουμε τα προβλήματά μας στο μέλλον, φαίνονται αξεπέραστα. Αυτό συμβαίνει γιατί παραλείπουμε την άνεση, την ελπίδα, την αύξηση και τη δύναμη που ο Θεός θα μας δώσει αύριο.

Ότι πρόβλημα κι αν έχεις, άφησέ το στα πόδια του Χριστού σήμερα. Αύριο, κάνε το ίδιο. Ο Ιησούς θα είναι πάντοτε εκεί να τα αναλάβει.