Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

Πως μπορείς να κερδίσεις ψυχές για τον Κύριο

Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του, «Έλθετε οπίσω μου και θέλω σας κάμει αλιείς ανθρώπων» (Ματθ.δ:19). Συνεπώς, αν Τον ακολουθούμε πραγματικά, θα κερδίζουμε ψυχές. Τα τελευταία λόγια του Ιησού ήταν, «Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» (Ματθ.κη:19). Οι χριστιανοί στην Καινή Διαθήκη πήγαν παντού, κηρύττοντας το λόγο (Πράξ.η:4).

Πώς, λοιπόν, εσύ και εγώ μπορούμε να γίνουμε αποτελεσματικοί μάρτυρες Αυτού;


 1. Ζήτησε από το Θεό να σου δώσει ευαγγελιστικό βάρος για άλλους. Ζήτησέ Του να σε βοηθήσει να δεις τον κόσμο όπως Αυτός τον βλέπει, και να βάλει μετά στην καρδιά σου μια χούφτα ανθρώπους για τους οποίους μπορείς να προσεύχεσαι ειλικρινά. Στη συνέχεια, άρχισε να προσεύχεσαι γι’ αυτά τα ονόματα κάθε μέρα. Φτιάξε μια μικρή λίστα προσευχής, και ζήτα μια ευκαιρία να μιλήσεις σ’ αυτές τις ψυχές για τον Χριστό.

2. Να ζεις μια συνεπή χριστιανική ζωή στα μάτια αυτών των ανθρώπων. Ο Ιησούς είπε, «Σεις είσθε το φως του κόσμου· πόλις κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθή· ουδέ ανάπτουσι λύχνον και θέτουσιν αυτόν υπό τον μόδιον, αλλ' επί τον λυχνοστάτην, και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία. Ούτως ας λάμψη το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, διά να ίδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα σας τον εν τοις ουρανοίς» (Ματθ.ε:14-16).

Πρέπει να ζούμε ζωή υπακοής, ακεραιότητας και αυθεντικής πίστης. Πρέπει να αγαπάμε όταν οι άλλοι μισούν, και να συγχωρούμε όταν οι άλλοι γεμίζουν κακεντρέχειες. Να παραμένουμε εμπιστευόμενοι όταν οι άλλοι πανικοβάλλονται, και να είμαστε ειλικρινείς, όταν όλοι γύρω μας τα «μαγειρεύουν». Όχι ότι είμαστε τέλειοι - μόνο ο Χριστός ήταν αναμάρτητος. Αλλά πρέπει να έχουμε μια ζωή αυξανόμενης χριστιανικής ωριμότητας που οι άλλοι θα αναγνωρίζουν και θα σέβονται.

3. Να είσαι γεφυροποιός. Όταν ο Κύριος σου δείχνει αυτούς που χρειάζονται σωτηρία, να επιδιώκεις να οικοδομήσεις μια σχέση μαζί τους. Θυμάσαι πώς ο Ιησούς πήγε στο σπίτι του Ζακχαίου, όπου είχαν συγκεντρωθεί πολλοί αμαρτωλοί; Ενώ πρέπει να προσέχουμε να μην βρισκόμαστε σε περιβάλλον που μπορεί να μας τραβήξει προς τα κάτω, πρέπει να είμαστε εξίσου προσεκτικοί να καλλιεργούμε φιλίες με αυτούς που χρειάζονται τον Ιησού. Ίσως ο Χριστός σε έχει βάλει στο συγκεκριμένο σχολείο ή χώρο εργασίας, ακριβώς για να μιλήσεις σ’ αυτούς που κανείς άλλος δεν μπορεί.

4. Μάθε το λόγο του Θεού. Απομνημόνευσε τα ακόλουθα εδάφια ώστε άνετα να μπορείς να τα μοιραστείς με κάποιον που χρειάζεται τον Ιησού: Ρωμ.γ:23, ς:23, ε:8, Ιωάν.γ:3, Πράξ.β:38, Α’ Κορ.ιε:1-4

5. Να παρατηρείς για ανοίγματα που μπορείς να μοιραστείς ένα λόγο για τον Χριστό. Ο Πέτρος είπε: «αλλά αγιάσατε Κύριον τον Θεόν εν ταις καρδίαις υμών, και εστέ πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν μετά πραότητος και φόβου προς πάντα τον ζητούντα από σας λόγον περί της ελπίδος της εν υμίν» (Α’ Πέτρ.γ:15).

6. Εάν η κατάλληλη ευκαιρία δεν έρχεται φυσικά, δημιούργησέ την. Μερικές φορές περιμένουμε πάρα πολύ καιρό, ψάχνοντας τη σωστή στιγμή για να προσκαλέσουμε κάποιον στην εκκλησία ή να μοιραστούμε μαζί του το μήνυμα του Ευαγγελίου. Συχνά φτάνουμε σ’ ένα σημείο που με προσευχή πρέπει να εκθέσουμε το θέμα και να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για να κάνουμε κάποιον να καταλάβει την ανάγκη του για τον Χριστό.

7. Άφησε τα αποτελέσματα στον Θεό. Είμαστε υπεύθυνοι να μοιραστούμε το Ευαγγέλιο, αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Έχοντας κάνει το καλύτερό μας, ας Τον αφήσουμε να κάνει τα υπόλοιπα. Και αν ποτέ αισθανθείς ότι έκανες τσαπατσούλικη δουλειά, να ξέρεις ότι «πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλημένους κατά τον προορισμόν αυτού» (Ρωμ.η:28).