Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018

Ο λόγος του Θεού (22)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Α' & Β΄ ΣΑΜΟΥΗΛ, Α' & Β΄ ΒΑΣΙΛΕΩΝ και Α' & Β' ΧΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ.

Τα έξη αυτά βιβλία αποτελούν την ιστορία της αρχής και του τέλους της μοναρχίας στον λαό Ισραήλ.

Στην Εβραϊκή Βίβλο το Α' και Β' Σαμουήλ είναι ένα βιβλίο, όπως και το Α’ και Β’ Βασιλέων και το Α’ και Β’ Χρονικών. Η μετάφραση των 70κοντα τα χώρισε διαφορετικά. Τα πρώτα 4 βιβλία τα ονόμασε ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α’, Β’, Γ’, Δ’.

Τα κυρία θέματα με τα οποία ασχολούνται τα 6 αυτά βιβλία είναι με την σειρά:  • Α’ Σαμ. - Σαμουήλ, Σαούλ, Δαβίδ.
  • Β' Σαμ. - Η βασιλεία του Δαβίδ.
  • Α’ Βασ - Τα πρώτα 11 κεφάλαια περιγράφουν τον θάνατο του Δαβίδ. Τα υπόλοιπα 11 καταγράφουν τα πρώτα 80 χρόνια της διαιρεμένης βασιλείας του Ισραήλ.
  • Β’ Βασ. - Η υπόλοιπη ιστορία των βασιλείων και το τέλος τους.
  • Α’ Χρον.- Ανασκόπηση της Β’ Σαμ.
  • Β’ Χρον.- Ανασκόπηση της Α’ και Β’ Βασιλέων.

Τα βιβλία του Σαμουήλ και των Βασιλέων παραλληλίζονται με τα βιβλία των Χρονικών.

Τα βιβλία των Χρονικών γράφτηκαν αργότερα με άλλη έμφαση και ιδιαίτερο σκοπό.

ΣΑΜΟΥΗΛ & ΒΑΣΙΛΕΩΝ
ΧΡΟΝΙΚΩΝ
Είναι βιογραφικά
Είναι στατιστικά
Είναι προσωπικά
Είναι επίσημα
Γραμμένα από τη σκοπιά του προφήτη
Γραμμένα από τη σκοπιά του ιερέα
Η έμφαση στον θρόνο
Η έμφαση στον ναό
Όλη η ιστορία του Ισραήλ
Η ιστορία μετά τον διαχωρισμό της βασιλείας
Καταγγελία των αμαρτιών του λαού
Καταγγελία των αμαρτιών του λαού
Απλές αφηγήσεις
Διαλεγμένες και σκόπιμες αφηγήσεις
Από την Γένεση μέχρι την Β’ Βασιλέων είναι με χρονολογική σειρά
Α’ & Β’ Χρονικών είναι ανασκόπηση

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ.

Είναι μια ακριβής αφήγηση της ιστορίας του Ισραήλ και του Ιούδα και των σχέσεων του Θεού μαζί τους. Όχι βέβαια με κάθε λεπτομέρεια, αλλά μένει στα κύρια γεγονότα στις σημαντικές ημερομηνίες και πρόσωπα.

Τα βιβλία αυτά φανερώνουν τα ελέη του Κυρίου πάνω τους, τις πτώσεις τους, τα αποτελέσματά τους, τα μαθήματα και τους τύπους για όλους τους αιώνες.

Σαν συγγραφέας δεν αναφέρεται κανείς μέσα στα βιβλία, υπάρχουν όμως οι δυνατότητες: της Α’ Σαμ. να είναι ο Σαμουήλ, της Β’ Σαμ. να είναι ο Νάθαν ο προφήτης ή ο Γαδ ο βλέπων. Του Α’ & Β’ Βασ., A’ & Β’ Χρον. να είναι ο Έσδρας.