Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

ΕΡΩΤ/ΑΠΑΝΤ. - Ποτέ δεν είχα ένα θαύμα στη διακονία μου.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Είμαι ένας νέος εργάτης. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι ποτέ δεν είχα ένα πραγματικό θαυμαστό σημείο που να συνέβη στη διακονία μου, ούτε καν μια θεραπεία, αυτά που ο Ιησούς είπε ότι θα ακολουθούν όσους πιστεύουν, Μάρκ.ις:17-18. Αν και βλέπω το χρίσμα του Θεού στο κήρυγμά μου, αυτή η έλλειψη με προβληματίζει πάρα πολύ, και ο διάβολος με πειράζει σε μεγάλο βαθμό όταν κηρύττω για την θεία θεραπεία και δεν υπάρχει καμία πραγματικά οριστική θεραπεία. Μπορείς να με βοηθήσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:


Τα εδάφια αυτά στο Μάρκ.ις:17-18 είναι αλήθεια! Και θα γίνουν αληθινά και στη δική σου ζωή. Αλλά τώρα βρίσκεσαι στο στάδιο της δοκιμασίας της πίστης σου.

Α’ Πέτρ.α:7 ίνα η δοκιμή της πίστεώς σας, πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίον το φθειρόμενον διά πυρός δε δοκιμαζόμενον, ευρεθή εις έπαινον και τιμήν και δόξαν όταν φανερωθή ο Ιησούς Χριστός,

Τι πρέπει να κάνεις;

Β’ Τιμ.δ:2 κήρυξον τον λόγον, επίμενε εγκαίρως ακαίρως, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, μετά πάσης μακροθυμίας και διδαχής.

Αυτό είναι η δική σου δουλειά. Είναι δουλειά του Κυρίου να σώσει και να θεραπεύσει.

Μάρκ.ις:20 Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα διά των επακολουθούντων θαυμάτων. Αμήν.

Παρέμεινε πιστός στο βάδισμά σου με το Θεό και στη διακονία σου — τα αποτελέσματα θα έρθουν. Αλλά όταν αυτό συμβεί, θα είναι για τη δική Του δόξα, όχι τη δική σου. Δεν μπορείς να σώσεις κανένα και δεν μπορείς να θεραπεύσεις κανένα. Αλλά ο Θεός μπορεί, και θα το κάνει καθώς εσύ πιστά και ταπεινά διακονείς τον λόγο Του με πίστη και διακηρύττεις ότι «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αυτός χθές και σήμερον και εις τους αιώνας».

Δυο τρία λόγια που χρειάζονται προσοχή: Ποτέ μην δεχτείς την ιδέα ότι ένας εργάτης είναι πετυχημένος αναλογικά με τον αριθμό των θεαματικών θαυμάτων που έχει στη διακονία του. Η διακονία του Φιλίππου ήταν πετυχημένη στη Σαμαριά, ακόμα κι αν δεν μπορούσε να βοηθήσει τους νέους πιστούς να λάβουν το Άγιο Πνεύμα (Πράξ.η:5-17). Άλλοι εργάτες ήρθαν, με το χάρισμα που πιθανώς είχαν, και τους βοήθησαν να έχουν αυτή την εμπειρία. Έτσι, ο Θεός χρησιμοποιεί διαφορετικούς εργάτες με διαφορετικούς τρόπους. Ο καθένας έχει τη θέση του στο σώμα. Μελέτησε προσεκτικά την Α’ Κορ.γ:5-11 και Α’ Κορ.ιβ.

Τέλος, μην προσπαθείς να είσαι κάτι ή κάποιος που ο Θεός δεν σε κάλεσε ή δεν σε εξόπλισε ανάλογα. Μην προσπαθείς να αντιγράψεις ή να μιμηθείς τη διακονία κάποιου άλλου. Μπορεί να αποζητάς και να λαχταράς να έχεις τη θεαματική «επιτυχία», που βλέπεις σε κάποιον άλλο, αλλά η δική σου επιτυχία μπορεί να μην είναι αυτή — ο Θεός έχει κάτι άλλο για σένα. Να χαίρεσαι για τον αδελφό σου και την «επιτυχία» του, αλλά μην τον φθονείς ή να επιχειρείς να τον μιμηθείς — θα «φας τα μούτρα σου»!

Ο Θεός έχει ένα ιδιαίτερο μέρος για σένα στη Βασιλεία Του. Παρέμεινε άνθρωπος του Θεού, στην θέση που έχει σχεδιάσει για σένα, και Αυτός θα σε χρησιμοποιήσει.

Αυτό, αγαπητέ μου αδελφέ, είναι επιτυχία!