Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018

Η δικαιοσύνη δεν ήταν ποτέ δημοφιλής

4 κατηγορίες ανθρώπων που μισούσαν τον Ιησού, εκτός από τους θρησκευτικούς ηγέτες.

Κάποιοι νομίζουν ότι ο Ιησούς ήταν δημοφιλής σε όλους, εκτός από τους Φαρισαίους θρησκευτικούς ηγέτες.

Είναι αλήθεια ότι ο Ιησούς ήταν μισητός από τους θρησκευτικούς ηγέτες (Ματθ.κς:3-4), αλλά είχε επίσης απορριφθεί, χλευαστεί και μισηθεί από:


  • Την ίδια Του την οικογένεια (Ιωάν.ζ:2-5).
  • Τους μαθητές Του (Ιωάν.ς:53-66).
  • Την πόλη Του (Ματθ.ιγ:54-57).
  • Τους ανθρώπους, γενικά (Ιωάν.ζ:7).
Ακόμα κι όταν μεγάλα πλήθη πήγαιναν για να Τον ακούσουν, κάποιοι πήγαιναν για το φαγητό, δεν είχαν πίστη (Ιωάν.ς:22-26).

Ιωάν.ιε:18,19 Εάν ο κόσμος σας μισή, εξεύρετε ότι εμέ πρότερον υμών εμίσησεν. Εάν ήσθε εκ του κόσμου, ο κόσμος ήθελεν αγαπά το ιδικόν του· επειδή όμως δεν είσθε εκ του κόσμου, αλλ' εγώ σας εξέλεξα εκ του κόσμου, διά τούτο σας μισεί ο κόσμος.

Είναι εύκολο να μοιραστεί κάποιος την αγάπη του Θεού, αν πει μόνο την μισή ιστορία και δεν πει τίποτα για την μετάνοια, την αυταπάρνηση, την καθαρότητα και την δικαιοσύνη. Αυτές οι αλήθειες δεν ήταν καθόλου δημοφιλείς, όταν ο Ιησούς τις  κήρυττε, και δεν είναι δημοφιλείς ούτε σήμερα.

Ας προσευχηθούμε να μπορούμε να μοιραζόμαστε ολόκληρο το Ευαγγέλιο με ευγένεια αλλά και με τόλμη, όπως έκανε ο Ιησούς, χωρίς να ανησυχούμε για την δημοτικότητα μας (Ματθ.ι:22).