Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018

Ο λόγος του Θεού (21)

ΡΟΥΘ

ΤΙΤΛΟΣ.

Το βιβλίο παίρνει τον τίτλο του από τον κύριο χαρακτήρα που εξιστορεί, που είναι η Ρουθ η Μωαβίτισσα, η νύμφη της Ναομί. Η Ρουθ είναι απόγονος του Λωτ.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Τα γεγονότα του βιβλίου διαδραματίζονται την περίοδο των κριτών (α:1 «Και εν ταις ημέραις καθ' ας οι κριταί έκρινον...»). Αυτό τοποθετεί την χρονολογία του μεταξύ 1360 και 1030 π.Χ. που ήταν ο καιρός που έκριναν οι κριτές.

Το βιβλίο γράφτηκε αργότερα, μετά τον Δαυίδ, γιατί στο δ:18-22 βλέπουμε την γενεαλογία του Δαυίδ. Άρα, όταν γράφτηκε, ο Δαυίδ ήδη έπρεπε να ήταν και μάλιστα βασιλιάς.

Ο συγγραφέας δεν είναι γνωστός. Ορισμένοι λένε ότι είναι ο Έσδρας, ενώ άλλοι λένε ότι είναι ο Σαμουήλ.


Ο σκοπός του βιβλίου είναι:

1. Να φανούν καθαρά οι πρόγονοι του Δαυίδ και φυσικά του Χριστού. Είναι η συνέχεια της ιστορίας της λύτρωσης εν Χριστώ, που άρχισε με τον Αβραάμ και συνεχίστηκε δια μέσου του σπέρματός του (Γέν.μθ:10).

2. Προαγγελία της σωτηρίας των εθνών. Η Ρουθ ήταν από τα έθνη (Μωαβίτισσα) και μπήκε μέσα στην γενιά του Ιησού.

3. Είναι ο τύπος της εκκλησίας (νύμφης) η οποία εξαγοράστηκε από τον συγγενή της (Βοόζ) τον Κύριο Ιησού Χριστό.

4. Μετριάζει την μαύρη εικόνα που παρουσιάζει η περίοδος των Κριτών, γιατί βλέπουμε ότι υπήρχε πίστη στον Κύριο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

Βλέπουμε την δύναμη της αγάπης.

  • Η αγάπη αποφασίζει. (κεφ.α)
  • Η αγάπη αγωνίζεται, (κεφ.β)
  • Η αγάπη έχει κοινωνία (κεφ.γ)
  • Η αγάπη αναπαύεται (κεφ.δ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Ο Ελιμέλεχ με την οικογένειά του φεύγει από την πατρίδα του την Βηθλεέμ εξαιτίας της πείνας και πηγαίνει στον Μωάβ για καλύτερη ζωή και τύχη.

Ο Ελιμέλεχ πεθαίνει και η γυναίκα του η Ναομί μένει χήρα. Οι δυο γιοί της, ο Μααλών και ο Χελαιών παίρνουν γυναίκες Μωαβίτισσες, την Ρουθ και την Ορφά αντίστοιχα.

Μετά από 10 χρόνια και οι δύο γιοι της Ναομί πεθαίνουν και εκείνη αποφασίζει να γυρίσει στην γη του Ιούδα στην Βηθλεέμ. Οι δύο νύμφες της την ακολουθούν, αλλά η Ναομί τους λέει να επιστρέψουν στην συγγένειά τους. Η Ορφά επιστρέφει ενώ η Ρουθ μένει με την πεθερά της και την ακολουθεί στην Βηθλεέμ.(α:16-17).

Η Ρουθ σταχυολογεί στα χωράφια τον καιρό του θερισμού και τυχαίνει να σταχυολογήσει και στα χωράφια του Βοόζ, ο οποίος ήταν πλούσιος συγγενής του Ελιμέλεχ. Ο Βοόζ πρόσεξε την Ρουθ και την άφησε να σταχυολογεί μετά από τους θεριστές. Η Ναομί δοξάζει τον Κύριο γι’ αυτό.

Η Ναομί συμβουλεύει την Ρουθ να πάει στον Βοόζ και να ζητήσει την συζυγική προστασία του όπως το απαιτούσε η τότε συνήθεια (πήγε και πλάγιασε στα πόδια του την ώρα που κοιμόταν). Ο Βοόζ ήταν ο κοντινότερος συγγενής της Ρουθ και σύμφωνα με τον Νόμο έπρεπε να πάρει την Ρουθ για να αναστήσει σπέρμα στον Ελιμέλεχ (Δευτ.κε:5...). Ο τρόπος που μια γυναίκα ζητούσε αυτό το δικαίωμα από έναν συγγενή της τον καιρό εκείνο, ήταν αυτό που συμβούλεψε η Ναομί την Ρουθ. Δεν ήταν κάτι ανήθικο, αλλά ο σωστός τρόπος να ζητήσει η Ρουθ την εκπλήρωση του χρέους του συγγενή της Βοόζ απέναντι στον νεκρό πεθερό, και στον άνδρα της.

Ο Βοόζ δέχεται την προσφορά της Ρουθ και αφού πρώτα εξέτασε κάποιον στενότερο συγγενή της και σιγουρεύτηκε δημόσια ότι δεν έπαιρνε το δικαίωμα της ανάστησης του σπέρματος του συγγενή, πήρε την Ρουθ γυναίκα του και γέννησε τον Ωβήδ ο οποίος είναι ο προ πάππους του Δαυίδ.

Η ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Ο Χριστός αντιπροσωπεύεται από του Βοόζ, ο οποίος εξαγοράζει την εκκλησία (Ρουθ) η οποία χρειάζεται απολύτρωση. Ο Νόμος αντιπροσωπεύεται από τον άλλο στενό συγγενή της Ρουθ.

Η Ρουθ μια πρώην ειδωλολάτρισσα ζητά χάρη από τον πλούσιο κύριο της γης και εκείνος την δέχεται και την κάνει γυναίκα του (Καθαρός τύπος του Χριστού και της εκκλησίας).