Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

ΕΡΩΤ/ΑΠΑΝΤ. - Η σύντροφος δεν θέλει τη φυσική πλευρά του γάμου


ΕΡΩΤΗΣΗ:

Πριν έρθουμε στον Κύριο, η σύζυγός μου και εγώ είχαμε χωρίσει αρκετές φορές, γιατί είχε ελάχιστη ή καμία επιθυμία για τη σεξουαλική πλευρά του γάμου. (Είχε κακοποιηθεί σαν παιδί και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος). Όταν πριν από περίπου δύο χρόνια λάβαμε το Άγιο Πνεύμα, ήταν τόσο τρυφερή μαζί μου, όσο ποτέ άλλοτε, αλλά τον τελευταίο καιρό έχει προσκολληθεί σε μια ηλικιωμένη κυρία στην εκκλησία που της είπε ότι όσο πιο πνευματική γίνεσαι, τόσο λιγότερο σε ελκύει το σεξ και όταν γίνεις πλήρης Πνεύματος Αγίου, δεν θα το θέλεις καθόλου.
Τώρα η κατάσταση είναι χειρότερη από ό, τι ήταν πριν πιστέψουμε. Πάω να χάσω το μυαλό μου. Δεν θέλω να αφήσω τη γυναίκα μου, αλλά δεν μπορώ να ζήσω με αυτό τον τρόπο. Δεν μπορώ να πω το πρόβλημά μου στον ποιμένα μου, που πιστεύει ότι η εν λόγω ηλικιωμένη αδελφή είναι πολύ καλή. Δεν ξέρω τι να κάνω. Αν μπορείτε να με βοηθήσετε θα το εκτιμούσα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Πρέπει να πάτε στον ποιμένα σας και να του αναφέρετε το πρόβλημα. Μη ντρέπεστε: οι ποιμένες τα έχουν ακούσει σχεδόν όλα, και πρέπει να γνωρίζει τι συμβαίνει στην εκκλησία. Αν η γυναίκα σου δεν θέλει να πάει μαζί σου, μπορείς να πας μόνος σου.

Είμαι βέβαιος ότι ο ποιμένας σου δεν είναι ενήμερος για την ψευδοδιδασκαλία της  ηλικιωμένης κυρίας. Είμαι εξίσου βέβαιος ότι θα σε  συμβουλεύσει σύμφωνα με το λόγο του Θεού και όχι σύμφωνα με κάποιο «γραώδη μύθο» (Α’ Τιμ.δ:7), γιατί η Βίβλος είναι σαφής σχετικά με το πώς ο Θεός έχει σχεδιάσει να ζουν οι παντρεμένοι άνθρωποι. Πουθενά η Αγία Γραφή δεν διδάσκει ότι είναι σημείο πνευματικότητας οι σύζυγοι να μην έχουν σεξουαλική ζωή, στην πραγματικότητα, ισχύει το αντίθετο. Δες μερικές βιβλικές αρχές.

Κατ' αρχάς, ο λόγος του Θεού λέει, «Τίμιος έστω ο γάμος εις πάντας και η κοίτη αμίαντος» (Εβρ.ιγ:4).

Το Άγιο Πνεύμα μέσα από τον Παύλο δίνει σαφείς οδηγίες για τους παντρεμένους πιστούς σχετικά με αυτό το θέμα:

Α’ Κορ.ζ:3-5 Ο ανήρ ας αποδίδη εις την γυναίκα την οφειλομένην εύνοιαν· ομοίως δε και η γυνή εις τον άνδρα. Η γυνή δεν εξουσιάζει το εαυτής σώμα, αλλ' ο ανήρ· ομοίως δε και ο ανήρ δεν εξουσιάζει το εαυτού σώμα, αλλ' η γυνή. Μη αποστερείτε αλλήλους, εκτός εάν ήναι τι εκ συμφώνου προς καιρόν, διά να καταγίνησθε εις την νηστείαν και εις την προσευχήν· και πάλιν συνέρχεσθε επί το αυτό, διά να μη σας πειράζη ο Σατανάς διά την ακράτειάν σας.

Το εδάφιο κλειδί είναι το πέμπτο. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι είναι δείγμα πνευματικότητας να απέχει κανείς από τη φυσική σχέση του γάμου. Αντίθετα, το Άγιο Πνεύμα δίνει εντολή στους αγίους να διακόπτουν αυτή τη σχέση μόνο προσωρινά, για προσευχή και νηστεία, και στη συνέχεια να επαναλαμβάνουν την κανονική ζωή των παντρεμένων.

Γράφεις στο γράμμα σου ότι όταν η γυναίκα σου έλαβε το Άγιο Πνεύμα ήταν πιο τρυφερή μαζί σου από ό, τι ήταν ποτέ πριν. Αυτό δείχνει ότι στο όμορφο ξεκίνημα της εμπειρίας της με το Θεό, τότε που άναψε η «πρώτη αγάπη», όταν ήταν τόσο ευλογημένη και γεμάτη με το Άγιο Πνεύμα, η εμπειρία αυτή την ανάγκασε να είναι πιο τρυφερή και όχι λιγότερο. Πόσο αντίθετο είναι αυτό με την άστοχη «διδασκαλία» της ηλικιωμένης κυρίας στην εκκλησία!

Επίτρεψέ μου να προσθέσω ότι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της γυναίκας σου, μου φαίνεται ότι είχε σαν σκοπό και να την θεραπεύσει από τις τραγικές επιπτώσεις της κακοποίησης σαν παιδί. Θα πρέπει να επιτρέψει στο Πνεύμα του Θεού να συνεχίσει αυτό το έργο.

Η ηλικιωμένη γυναίκα είναι εντελώς αντιγραφική όσο αφορά στη διδασκαλία της και την παροχή συμβουλών στη σύζυγό σου. Η διδασκαλία που έπρεπε να δώσει βρίσκεται στον Τίτο β:3-5:

«Αι γραίαι ωσαύτως να έχωσι τρόπον ιεροπρεπή, μη κατάλαλοι, μη δεδουλωμέναι εις πολλήν οινοποσίαν, να ήναι διδάσκαλοι των καλών, διά να νουθετώσι τας νέας να ήναι φίλανδροι, φιλότεκνοι, σώφρονες, καθαραί, οικοφύλακες, αγαθαί, ευπειθείς εις τους ιδίους αυτών άνδρας, διά να μη βλασφημήται ο λόγος του Θεού».

Θα παρατηρήσεις εδώ ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας αδελφές πρέπει να διδάσκουν τις νεότερες «να αγαπούν τους συζύγους τους», όχι ακριβώς το αντίθετο, όπως κάνει αυτή η κυρία. Εσύ και η σύζυγός σου πρέπει να μάθετε να «Δοκιμάζετε όλα τα πράγματα» (Α’ Θες.ε:21) με το λόγο του Θεού, και να αρνείστε κάθετα να δεχτείτε έναν δάσκαλο ή μια διδασκαλία που είναι αντίθετη με τον λόγο, ακόμα κι αν αυτός ή αυτή παριστάνουν τους «αγγέλους φωτός» (Β’ Κορ.ια:13-15).

Αυτή η κυρία είναι μια ψευδοδιδάσκαλος, μια απατεώνισσα και ένας δολιοφθορέας. Εσύ με την σύζυγό σου πρέπει να την αποφύγετε άμεσα. Ακούστε τη νουθεσία του Παύλου στην Ρωμ.ις:17-18: «Σας παρακαλώ δε, αδελφοί, να προσέχητε τους ποιούντας τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής, την οποίαν σεις εμάθετε, και απομακρύνεσθε απ' αυτών. Διότι οι τοιούτοι δεν δουλεύουσι τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, αλλά την εαυτών κοιλίαν, και διά λόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσι τας καρδίας των ακάκων».

Μην πλανάσθε! Ο Θεός είναι ο δημιουργός του γάμου, και σχεδίασε οι σύζυγοι να χαίρονται ο ένας τον άλλο. Η σχέση τους είναι άγια, ευλογημένη από τον Θεό, και σχεδιάστηκε από έναν στοργικό Θεό για το καλό και των δύο. Αφήστε αυτή τη γυναίκα και την ψευδοδιδασκαλία της!

Ακούστε τα λόγια του Κυρίου, που είναι «πνεύμα» και «ζωή» (Ιωάν.ς:63): «Χαίρου ζωήν μετά της γυναικός, την οποίαν ηγάπησας, πάσας τας ημέρας της ζωής της ματαιότητός σου, αίτινες σοι εδόθησαν υπό τον ήλιον, πάσας τας ημέρας της ματαιότητός σου· διότι τούτο είναι η μερίς σου εν τη ζωή και εν τω μόχθω σου, τον οποίον μοχθείς υπό τον ήλιον» (Εκκλ.θ:9). Τώρα, αυτό δεν είναι καλύτερο από τα λόγια μιας γυναίκας που έχει ξεφύγει από την θέση που ο Θεός την θέλει;