Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Τα πιο αξιοσημείωτα μέρη στον κόσμο

Η λιγότερο πυκνοκατοικημένη πόλη στον κόσμο
Πόλη του Βατικανού - Με πληθυσμό 842 κατοίκους, το Βατικανό διαθέτει επίσης τον τίτλο του μικρότερου κράτους στον κόσμο.