Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Τα πιο αξιοσημείωτα μέρη στον κόσμο

Η πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο
San Pedro Sula, Ονδούρα   - Ένα κομβικό σημείο για την παράνομη εμπορία ναρκωτικών και όπλων. Βιώνει επίσης περισσότερο από 3 δολοφονίες κάθε μέρα.