Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Παραμένει το πρόβλημα της τρύπας του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική

Η δημιουργία μιας μεγάλης τρύπας όζοντος πάνω από την Ανταρκτική συνεχίζεται, προειδοποιεί με ανακοίνωσή της η Διεθνής Επιτροπή Όζοντος -πρόεδρος της οποίας είναι ο ακαδημαϊκός και καθηγητής Χρήστος Ζερεφός.

Πάντως από την εποχή της Συνθήκης της Βιένης το 1985, στο πλαίσιο της οποίας υπεγράφη το 1987 το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για την προστασία της στιβάδας του Όζοντος, έχουν υπάρξει σημαντικές επιτυχίες, καθώς οι ουσίες που καταστρέφουν το όζον συνεχίζουν να μειώνονται, ενώ τα επίπεδα του όζοντος εμφανίζουν σημαντική αύξηση στο ανώτερο στρώμα της στρατόσφαιρας, σε υψόμετρο περίπου 40 χιλιομέτρων.