Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Τα πιο αξιοσημείωτα μέρη στον κόσμο

Το πιο ζεστό μέρος του κόσμου
Death Valley National Park, ΗΠΑ - Η πιο μεγάλη θερμοκτασία που έχει καταγραφεί ήταν στις 10 Ιουλίου 1913 και έφτασε στους 56 ° C.