Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Η ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΥΙ

Την κλήση του Λευΐ, την αναφέρουν και οι τρεις Συνοπτικοί (Ματθαίος θ:9,13, Μάρκος β:13-17, Λουκάς ε:27-33). Έχουμε στην περίπτωσή του ένα τυπικό παράδειγμα, της σωτηρίας που ο Χριστός προσφέρει σε κάθε ψυχή που μ’ αγάπη προσκαλεί. Βλέπουμε δηλαδή, ότι...

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΛΕΙ:


      1. αμαρτωλούς για να μετανοήσουν
Το ’πε απερίφραστα στους γραμματείς και φαρισαίους. Αυτός είναι ο σκοπός της έλευσής Του στη γη. «Έλήλυθα καλέσαι άμαρτωλούς εις μετάνοιαν» (Λουκάς ε:33). Και εφόσον «πάντες ήμαρτον» (Ρωμαίους γ:23), όλους καλεί ο Χριστός, φτάνει να συνειδητοποιήσουν τούτη την αμαρτωλότητά τους. Φτάνει να πουν σαν τον μαθητή του Χριστού· «ανήρ αμαρτωλός ειμί» (Λουκάς ε:8).

      2. χαμένα πρόβατα για να Τον ακολουθήσουν
Στο τελώνιο χωσμένος - μάλλον χαμένος - ο Λευΐ, όταν τον κάλεσε ο Χριστός. Και η πρόσκληση ήταν «ακολούθει μοι». Πάψε ν’ ακλουθείς το χρήμα, τη σάρκα, τη δόξα, τη φήμη κι όλα όσα δεν προσφέρουν χαρά και λύτρωση. Ακλούθησε με, «εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, που θυσίασα τη ζωή μου για το πρόβατά μου» (Ιωάννης ι:11). Ζαλισμένος και χαμένος, ζητάς κάποιον ν’ ακολουθήσεις! Έλα στο Χριστό. Σε προσκαλεί.

      3. εμάς και τις οικογένειες μας
«Εν τη οικία αυτού», είναι μια έκφραση που επαναλαμβάνεται και στους τρεις Συνοπτικούς. Εάν είσαι ο μόνος πιστός στην οικογένεια, μη ξεχνάς ότι είσαι ο πρώτος προσκεκλημένος του Χριστού και θέλει να σε χρησιμοποιήσει για το «πανοικεί» (Πράξεις ις:34). Το «εν τω οίκω σου δει με μείναι» (Λουκάς ιθ:5), είναι η επιθυμία του Χριστού, για σε και την οικογένεια σου.

      4. ασθενείς για να τους θεραπεύσει
Τους ονομάζει και «κακώς έχοντες» (Λουκάς ε:32). Έκφραση που μέσα της χωράει όλη την κακοδαιμονία του «χωρίς Θεόν» ανθρώπου. Όλη τη νεύρωση, την εξαλλοσύνη, τους μάταιους αγώνες, το δάκρυ και το αίμα, το μίσος και τον πόλεμο, όλα που χαρακτηρίζουν την έποχή μας. Γιατρός μοναδικός και φάρμακο - πανάκεια, είναι ο Χριστός με το αίμα του. Ο Χριστός, θεραπεύει. Έχεις προσφύγει, στον μεγάλο Γιατρό της ψυχής σου;

      5. για να δειπνήσουμε μαζί του
Το «δειπνήσω μετ’ αυτού κι αυτός μετ’ εμού» (Αποκάλυψη γ:20), δεν πραγματοποιήθηκε μόνο στο σπίτι του τελώνη Λευΐ, του δεσμοφύλακα των Φιλίππων και του Ζακχαίου. Επαναλαμβάνεται κάθε φορά, που η ψυχή με τη μετάνοια και πίστη, εγκαινιάζει μια όμορφη εγκάρδια σχέση, προσωπικής και συνεχούς επικοινωνίας με τον σωτήρα Χριστό. Το σύνδειπνο, είναι μια εικόνα του «μείνατε εν εμοί και εγώ εν υμίν» (Ιωάννης ιε:3). Μιλάει για το «χορτασμό ευφροσύνης» (Ψαλμός ις:11), που υπάρχει στην ειλικρινή σχέση μας με τον Κύριο.

       6. για να μας δώσει τα πλούσια δώρα του
Ο Λευΐ αφήνοντας το τελώνιο, γίνηκε ο μαθητής του Χριστού, ο βιογράφος Του, ο απόστολος Του. Τ’ όνομά του Ματθαίος, σημαίνει «δώρο Θεού», ο σημερινός Θεόδωρος. «Μέγιστες και τίμιες επαγγελίες δωρίθηκαν σε μας, έτσι ώστε να γίνουμε κοινωνοί θείας φύσεως» (Β’ Πέτρου α:3-5). Είμαστε όλοι οι δωρεολήπτες του Θεού. «Πάσα δόσις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, έρχεται από τον Πατέρα των φώτων» (Ιάκωβος α:17).

      7. όλους, εκτός από τους δίκαιους
Μα, υπάρχουν δίκαιοι στη γη! Βεβαίως! Είναι εκείνοι που... θεωρούν τους εαυτούς τους δίκαιους. Που αρνούνται να συγκαταλέγουν ανάμεσα στους τελώνες και αμαρτωλούς. Που δεν νιώθουν το μικρόβιο της αμαρτίας να κατατρώγει τον εσωτερικό τους άνθρωπο. Αυτούς, ο Χριστός δεν τους καλεί. Από την πρόσκληση «έλθετε προς με πάντες», εξαιρούνται οπωσδήποτε «οι μη κοπιώντες και οι μη πεφορτισμενοι» (Ματθαίος ια:28).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Η πρόσκληση στον Λευΐ, είναι για σένα πρόσκληση του Χριστού, σήμερα. Προσκαλείσαι, εσύ και η οικογένεια σου. Προσκαλείσαι, όσο αμαρτωλός, χαμένος πνευματικά, άρρωστος στην ψυχή κι αν είσαι. Προσκαλείσαι, για να γίνεις ο λήπτης των δώρων του Χριστού. Δέξου την πρόσκληση. Και... φυλάξου από την παγίδα του εχθρού να πιστέψεις ότι «είσαι καλά και δεν έχεις χρείαν ιατρού» (Ματθαίος θ:12). Έχεις χρείαν... Σωτήρος.