Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Τα πιο αξιοσημείωτα μέρη στον κόσμο

Η πιο πλούσια πόλη στον κόσμο
Τόκιο, Ιαπωνία - Η πόλη του Τόκιο έχει το υψηλότερο ΑΕΠ (1.520 δισεκατομμύρια $) από οποιαδήποτε άλλη πόλη στον κόσμο.