Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Πάνω που, οικοδομείς;


Η εκκλησία είναι οικοδομημένη «επί το θεμέλιον των αποστόλων και προφητών, όντος ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού» (Εφεσ.β:20).
Μην οικοδομείς πάνω:
·        Σε ανθρώπινα πρότυπα.
·        Στην κοινή γνώμη
·        Στην πολιτική
·        Σε εκκλησιαστικά δόγματα
·        Στα λόγια της γιαγιά σου
·        Σε οποιονδήποτε «ποιμένα»
·        Σε κάποιον «Ευαγγελιστή» που δεν τον ξέρεις
·        Σε ομολογίες

Ο πολιτισμός μας, απαιτεί από τους χριστιανούς να αλλάξουν όλα όσα πιστεύουν.  Αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να συμβεί, μπορούν να αλλάξουν αυτά που πιστεύουν.  Ο λόγος του Θεού δεν μπορεί να αλλάξει. Δυστυχώς, πολλοί σήμερα υπακούουν στην πίεση αυτή.  Έχουν αλλάξει τις βάσεις της πίστης τους, αλλά κανείς δεν μπορεί να αλλάξει ό, τι λέει η Αγία Γραφή.  Είναι ο λόγος του Θεού.

Αυτό που κάνουν πολλοί, είναι ότι σταματούν να πιστεύουν την Αγία Γραφή. Όταν επιλέγεις να πιστεύεις, να εκτιμάς και να συγχωρείς πράγματα που ο λόγος του Θεού καταδικάζει, έχεις πάψει να είσαι πιστός!
Να καταγραφεί στα πρακτικά..., όταν αυτά που πιστεύεις δεν υπάρχουν μέσα στο λόγο του Θεού, είσαι άπιστος.
Όταν επιλέγεις κάποια άλλη αρχή ή πρόσωπο εκτός της Αγίας Γραφής, αυτή καθ’ αυτή η πράξη της αποδοχής μιας λογικής ή άποψης που είναι αντίθετη με το λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή... σε τοποθετεί στην κατηγορία των απίστων.
Σε μια συζήτηση, κάποιος μου ζήτησε να κουβεντιάσουμε το θέμα της συγχώρεσης και αποδοχής της ομοφυλοφιλίας.

«Αν δεν το δέχεσαι, τότε δεν προσαρμόζεις τη Γραφή στη σύγχρονη κοινωνία», μου είπε.

Οφείλω να ομολογήσω, ότι η παρατήρηση αυτή είναι σωστή. Δεν προσαρμόζω τη Γραφή στη σύγχρονη κοινωνία, επειδή η Γραφή δεν «προσαρμόζεται». Η δουλειά του πιστού είναι να κηρύξει το λόγο, να διδάξει το Ευαγγέλιο και να κάνει μαθητές. Ποτέ δεν μας δόθηκε η άνεση να αλλάξουμε το λόγο του Θεού, επειδή η «σύγχρονη κοινωνία έχει αλλάξει».

Η ομοφυλοφιλία ήταν «σύγχρονη κοινωνία» την εποχή του Αβραάμ και του Λωτ. Βλέπουμε όμως ότι ο Θεός τιμώρησε μια σύγχρονη κοινωνία εκείνων των ημερών για τη στάση και τις ενέργειές της με απόλυτη καταστροφή. Η ομοφυλοφιλία ήταν «σύγχρονη κοινωνία» όταν η Καινή Διαθήκη γράφτηκε. Ο Ιησούς επιβεβαίωσε ότι στην αρχή ο Θεός έκανε τον άνθρωπο αρσενικό και θηλυκό, και ο γάμος ορίστηκε να γίνεται ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο. Τα επίλεκτα άτομα πάνω στα οποία έχει οικοδομηθεί η εκκλησία, μίλησαν συγκεκριμένα γι’ αυτό το θέμα και το καταδίκασαν με τους πιο αυστηρούς όρους.

Λέει η Γραφή, «μη συμμορφόνεσθε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφόνεσθε διά της ανακαινίσεως του νοός σας»  (Ρωμ.ιβ:2). Δεν είναι ούτε η θέση μας, ούτε η κλήση μας να συμμορφώσουμε τον τρόπο σκέψης μας και το κήρυγμά μας σε σημείο που να μην πιστεύουμε πια στο λόγο του Θεού ή να νομίζουμε ότι μπορούμε να τον αλλάξουμε.  Η «σύγχρονη κοινωνία» μας έχει αλλάξει αυτό που θεωρείτο ηθικό πριν 10 χρόνια. Τι θα γινόταν, αν σαν πιστοί αλλάζαμε τη Γραφή κάθε δέκα χρόνια, κατά τον ριζοσπαστικό τρόπο που οι άνθρωποι το κάνουν;

Πάνω σε τι οικοδομείς;

Ο Ιησούς είπε:  «Πας λοιπόν όστις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμνει αυτούς, θέλω ομοιώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμον, όστις ωκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν» (Ματθ.ζ:24).

Ποιο είναι αυτό το ισχυρό θεμέλιο πάνω στο οποίο πρέπει να οικοδομήσουμε;

«οι απόστολοι και οι προφήται, όντος ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού»
Η Πέτρα της αποκάλυψης πάνω στην οποία πρέπει να σταθούμε είναι  ο αλάνθαστος, αμετάβλητος, αιώνιος, αδιαμφισβήτητος λόγος του Θεού.

Οτιδήποτε άλλο είναι κινούμενη άμμος.

Τι θα μας συμβεί αν πάψουμε να εμπιστευόμαστε και να πιστεύουμε στην Αγία Γραφή;


 • Θα χάσουμε το κύρος μας
 • Θα χάσουμε το στόχο μας
 • Θα χάσουμε την ψυχή μας


Τι μπορεί να κερδηθεί συμβιβάζοντας την πίστη μας;

Υπάρχει μια υπόσχεση στον θεοσεβή που θα συμβιβαστεί.

Ο Ιησούς πειράχτηκε.

Υπάρχουν μερικοί τρόποι για να εφαρμόσουμε ό, τι είναι γραμμένο.


 • Τον πείραξε να χρησιμοποιήσει την πνευματικότητά Του για να ικανοποιήσει σαρκική επιθυμία.
 • Τον πείραξε να κάνει κάτι για να τραβήξει την προσοχή του κόσμου πάνω Του.
 • Τον πείραξε να εστιάσει αλλού την προσοχή Του για να κερδίσει την εύνοια και την αναγνώριση του κόσμου.


Αυτοί που θα συμβιβαστούν γίνονται γνωστοί σαν σοφοί, ευγενικοί και γεμάτοι από αγάπη, στον κόσμο μας. Τα χειροκροτήματα του κόσμου προς αυτούς που επιβεβαιώνουν και αποδέχονται, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένας πειρασμός που έλκει πολλούς.

Τώρα ξέρεις, όταν υποκύψεις σε εξωτερική πίεση να συμβιβάσεις τις αξίες σου στη σύγχρονη κοινωνία, έχεις ενωθεί με όλους αυτούς που βαδίζουν στην ευρύχωρη οδό που οδηγεί στην απώλεια.

Ας οικοδομούμε προσεκτικά πάνω στο μοναδικό στερεό θεμέλιο, τον Ιησού Χριστό..

Είναι «ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες» (Α’ Πέτρ.β:7)


 • Μην πλανηθείς
 • Μη σταματήσεις να πιστεύεις
 • Μην πέσεις στον πειρασμό της επιτυχίας, της δόξας,  της αναγνώρισης
 • κήρυξον τον λόγον, επίμενε εγκαίρως ακαίρως, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, μετά πάσης μακροθυμίας και διδαχής (Β’ Τιμ.δ:2)



 • Θα σε μισήσουν για χάρη της αλήθειας;      
 • Θα σε περιφρονήσουν επειδή κηρύττεις τις αρετές και την ηθική του Θεού της Βίβλου;
 • Θα σου στοιχίσει κάτι η αλήθεια;


ΝΑΙ, ΝΑΙ, ΝΑΙ!!!

Εβρ.ια:24-26 «Διά πίστεως ο Μωϋσής, αφού εμεγάλωσεν, ηρνήθη να λέγηται υιός της θυγατρός του Φαραώ, προκρίνας μάλλον να κακουχήται με τον λαόν του Θεού παρά να έχη πρόσκαιρον απόλαυσιν αμαρτίας, κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμόν μεγαλήτερον πλούτον παρά τους εν Αιγύπτω θησαυρούς· διότι απέβλεπεν εις την μισθαποδοσίαν».

Επιτρέψτε μου να επαναλάβω τα λόγια του αποστόλου Παύλου: 

«Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεσθε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργον του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω» (Α’ Κορ.ιε:58).


Πολλοί Χριστιανοί, διαβάζοντας ένα άρθρο, δεν κάθονται να σκεφτούν αν αυτό που διαβάζουν είναι αλήθεια, αν συμφωνεί με το λόγο του Θεού. Γιατί; Επειδή ακούγεται ωραίο, ακούγεται σωστό, αισθάνονται καλά, αισθάνονται ότι είναι σωστό, άρα, πρέπει να είναι σωστό, πρέπει να είναι αλήθεια.

Φίλοι μου, το Διαδίκτυο είναι μια μηχανή που αναπαράγει καλά και κακά πράγματα, αλήθειες και ψέματα. Υπάρχουν πολλοί Χριστιανοί, που έχουν καλές προθέσεις και θέλουν να μοιραστούν με άλλους τις ευλογίες τους.  Ωστόσο, πολλές φορές το κάνουν με λάθος τρόπο. 


Μερικά από τα άρθρα που αναρτούν είναι σωστά και αλήθεια, αλλά σε μεγάλο βαθμό είναι υπερβολικά, είτε αλαζονικά. Στην πρώτη περίπτωση, δεν είναι ντροπή να το κάνουν, στη δεύτερη όμως, είναι αμαρτία να διδάσκεις αλαζονικά κάτι που δεν είναι βιβλικό (Ψαλμ.ιθ:13).