Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 11 Μαΐου 2019

Φτηνή χάρη
Ένας Γερμανός ποιμένας έδωσε τη ζωή του αγωνιζόμενος ενάντια σε αυτό που αποκαλούσε «φτηνή χάρη».

Πριν από 75 χρόνια, ο Ντίτριχ Μπονχέφερ επινόησε τη φράση «φτηνή χάρη»: χάρη χωρίς μετάνοια και μαθητεία, χωρίς το σταυρό, και χωρίς τον Ιησού.

Η φτηνή χάρη έχει γίνει καλοδεχούμενη από πολλές σύγχρονες «εκκλησίες»:


  1. Συγχώρεση της αμαρτίας αγνοώντας την μετάνοια και την υπακοή.
  
  2. Τα πάντα επικεντρώνονται εγωιστικά στην υγεία και τον πλούτο.

  3. Απόλυτη σιωπή σχετικά με την άμβλωση και τα δεινά της σεξουαλικής ακολασία και του υλισμού.

Ο Μπονχέφερ είπε, «η δαπανηρή χάρη είναι ο κρυμμένος θησαυρός στο χωράφι, για χάρη του οποίου ένας άνθρωπος ευχαρίστως πάει και πουλάει όλα όσα έχει...» (Ματθ.ιγ:44).

Λόγω της ειλικρινούς εναντίωσης του στη σφαγή των Εβραίων, ο Μπονχέφερ φυλακίστηκε και εκτελέστηκε από τους Ναζί. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι περισσότεροι άνθρωποι στις γερμανικές εκκλησίες παρέμειναν σιωπηλοί ή υποστήριξαν τον Χίτλερ. Αυτός είναι ένας λόγος που το κακό του ναζισμού διήρκεσε τόσο πολύ.

Ας αρνηθούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί, αγαπητοί Χριστιανοί! Η χάρη κόστισε τη ζωή του Χριστού. Ας του δώσουμε τη δική μας.