Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019

Αποφεύγοντας τον ΝομικισμόΗ χαρά παράγει ενέργεια. Η χαρά μας κάνει δυνατούς.

Πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τις χριστιανικές μας υποχρεώσεις. Χωρίς προσευχή, μελέτη της Βίβλου, κοινωνία, και πράξεις υπηρεσίας, δεν θα ωριμάσουμε ποτέ.


Αλλά πρέπει να παρακινούμαστε από αγάπη για τον Χριστό, όχι από νομικισμό, επειδή αυτός κλέβει τη χαρά και την ενέργειά μας.