Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 28 Μαΐου 2019

ΚΑΝΟΝΕΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο Χριστιανός που θέλει να προοδεύσει και ν' αναπτυχθεί στη χάρη και τη γνώση του Κυρίου (Β' Πέτρ.γ:18) πρέπει να διαθέτει χρόνο σε επικοινωνία με το Θεό μέσω της προσευχής και της μελέτης της Αγίας Γραφής. Οι παρακάτω κανόνες δίνουν βοηθητικές κατευθύνσεις.

1. Ζητείστε τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα μας δόθηκε για να διαφωτίζει τις Γραφές και να τις κάνει βίωμα μέσα μας. Δεχθείτε την οδηγία Του.

2. Ερμηνεύετε τη Βίβλο πρώτα κατά γράμμα. Βασικά παίρνετε τις λέξεις με την απλή τους έννοια. Προσέχετε τη γραμματική, το συντα­κτικό και το χωρισμό των ενοτήτων του κειμένου.


3. Παίρνετε υπόψη τα συμφραζόμενα. Η θέση που βρίσκονται οι λέξεις στο κείμενο είναι πολύ σπουδαία. Συνήθως μας δείχνει αν πρέπει να αναζητήσουμε κάποια αλληγορική ερμηνεία και μας βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της περικοπής που μελετούμε.

4. Έχετε στο νου σας ολόκληρη τη Βίβλο. Η καλή γνώση του γενικού μηνύματος της Γραφής θα σας διαφυλάξει από κάποια λαθεμένη διδασκαλία βασισμένη σε κακή ερμηνεία ενός μόνο εδαφίου.

5. Δώστε προσοχή στις βασικές διδασκαλίες. Αποφεύγετε να ασχολείστε με δύσκολα σημεία και τον πειρασμό να μπερδεύεστε σε μάταιες συζητήσεις.

6. Μη ξεχνάτε τους αρχικούς αναγνώστες. Πριν αρχίσετε να κάνετε εφαρμογή των όσων διαβάζετε στη σύγχρονη εποχή, προσπαθήστε να δείτε πώς καταλάβαιναν την περικοπή εκείνοι για τους οποίους γράφτηκε αρχικά.

7. Αρχίστε τη μελέτη σας με λιγότερο δύσκολες περικοπές - Βαδίζετε από το γνωστό στο άγνωστο. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πρώτα τα Ευαγγέλια και τις Επιστολές πριν αρχίσουμε να ερμηνεύουμε τον προφήτη Ιεζεκιήλ ή την Αποκάλυψη. Ερμηνεύετε τα δύσκολα και σκοτεινά εδάφια με το φως εκείνων που εύκολα μπορούν να γίνουν κατανοητά.

8. Απολαύστε τις Βιβλικές Εικόνες. Οι λεκτικές εικόνες (μεταφορές, παρομοιώσεις, συμβολισμοί) βοηθούν στην κατανόηση του κειμένου. Η χρήση ενός λεξικού, ειδικής εγκυκλοπαίδειας, της ιστοσελίδας «www.epistoligr.blogspot.com» είναι βοηθητική στο σημείο αυτό.

9. Γίνετε γνώστες των προφητικών προτύπων. Προσπαθήστε να ξεχω­ρίσετε τα σημεία εκείνα κάθε προφητείας που εκπληρώθηκαν σύντο­μα μετά τη διακήρυξή της, κατά την πρώτη έλευση του Χριστού ή αν πρόκειται να εκπληρωθούν στο μέλλον.

10. Πρώτα κατανοείστε τη γενική εικόνα. Διαβάστε μια μεγάλη περικοπή ή και ολόκληρο βιβλίο πριν προσπαθήσετε να καταλάβετε το περιεχόμενο κάθε κεφαλαίου η εδαφίου χωριστά. Κάθε βιβλι­κός συγγραφέας έχει τον προσωπικό του τρόπο και ένα ειδικό μήνυμα να μεταδώσει με το βιβλίο του.

11. Μη ξεχνάτε τους περιορισμούς σας. Σ' αυτή τη ζωή κανείς μας δε θα μπορέσει να κατανοήσει πλήρως τις θαυμάσιες αλήθειες και διδασκα­λίες του λόγου του Θεού. Ας μη μας διαφεύγουν οι ατέλειές μας. «Διότι κατά μέρος γινώσκομεν καί κατά μέρος προφητεύομεν» (Α’ Κορ.ιγ:9).