Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019

Ο Θωμάς ήξερε


Ιωάννης κ:28 «Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν· Ο Κύριός μου και ο Θεός μου».

Ο Θωμάς, όπως και όλοι οι απόστολοι ήταν Εβραίοι, μονοθεϊστές. Δεν ήξεραν άλλο Θεό από τον Γιάχβε, τον μέγα ΕΓΩ ΕΙΜΙ, τον Πατέρα. Ήταν το μόνο μονοθεϊστικό έθνος πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης.

Ο μονοθεϊστής Θωμάς, στέκεται μπροστά στον Ιησού Χριστό και ομολογεί ότι είναι ο Θεός του! Αυτός που ήξερε, που κληρονόμησε από τους πατέρες, που Τον περίμεναν να έρθει. Ο Ιησούς αποδέχτηκε την ομολογία αυτή και τη λατρεία από το Θωμά. Δεν τον διόρθωσε λέγοντας: «Ξέρεις, Θωμά, εγώ είμαι μόνο το 1/3, υπάρχουν άλλα 2/3 με τα οποία αποτελούμε τη θεότητα, ή εγώ είμαι το ένα πρόσωπο, υπάρχουν άλλα δύο»!

Οι Εβραίοι μαθητές δεν δυσκολεύτηκαν να δεχτούν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τον Πατέρα. Ούτε βλέπουμε να υπάρχουν αντιδράσεις, ερωτήσεις, δυσκολίες, του τύπου: «μα εμείς ξέραμε ότι ο Θεός έχει ένα πρόσωπο, μια υπόσταση, είναι ΕΙΣ, πως εσύ μας λες ότι είσαι ένα μέρος του Θεού;»!

Ο Ιησούς είχε πει κάποτε: «ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγὼ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν» (Ιωάν.η:24).

Τι εννοούσε, τι ήθελε να καταλάβουν; Το λέει παρακάτω: «οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν» (εδ.27)!

Εδώ και 17 αιώνες, κάποιοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν να καταλάβουν τις καθαρές και αβίαστες ομολογίες του λόγου του Θεού και γι’ αυτό εφευρίσκουν ή δανείζονται από άλλες θρησκείες λέξεις, έννοιες, όρους για να ορίσουν τη θεότητα.Αλλά για μας είναι: «εἷς θεὸς ὁ πατὴρ» (Α΄Κορ.η:6). Αυτός ο Θεός, ο Πατέρας, ευδόκησε «πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι» (Κολ.α:19) – όχι μέρος - στον άνθρωπο Ιησού Χριστό (Κολ.β:9).

Ο Θωμάς τα ήξερε όλα αυτά και γι’ αυτό ομολόγησε ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός του, ο Πατέρας!