Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019

Ανευθυνότητα


Η ανευθυνότητα είναι μια από τις σοβαρές αδυναμίες της φυλής μας.

Στην καθημερινή ζωή και στο εργασιακό μας περιβάλλον είναι σπάνιο φαινόμενο να συναντήσουμε πραγματικά υπεύθυνα άτομα.

Είναι δύσκολο να βρεις ανθρώπους που όταν αναλαμβάνουν κάποια αρμοδιότητα να τη φέρουν σε πέρας.

Εδώ πάσχουμε σαν λαός και σ' αυτό οφείλεται, σε σημαντικό βαθμό, η έλλειψη προόδου σε πολλούς τομείς.


Το δυστύχημα είναι ότι το χαρακτηριστικό αυτό το διατηρούμε και, πολύ συχνά, το εκδηλώνουμε και στην εκκλησιαστική μας ζωή.

Αν στην καθημερινή μας εργασία σαν παιδιά του Θεού, οφείλουμε να είμαστε υποδειγματικοί, πολύ περισσότερο όταν η απασχόλησή μας αφορά στο έργο του Θεού και στην Εκκλησία.

Είναι ένας τομέας που θα πρέπει σοβαρά να προσέξουμε.

Το έργο του Θεού είναι πολύ ευαίσθητο.

Η σχέση μας με το Θεό, η προβολή του έργου του Χριστού στο περιβάλλον, οι σχέσεις μας με τους αδελφούς, είναι σοβαρές υποθέσεις.

Χρειάζεται να σταθούμε κατενώπιον του Κυρίου.

Να ζούμε και να υπηρετούμε με αίσθημα ευθύνης.

Με σοφία και σύνεση Θεού.