Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 26 Μαΐου 2019

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ
Στο μακρύ ταξίδι της ζωής μας όταν δεχόμαστε πληγές και χτυπήματα παίρνουμε πολλές στροφές και ψάχνουμε για εξόδους. Είναι ένα επίπονο ταξίδι. Υπάρχουν πολλές απογοητεύσεις καθώς προσπαθούμε να βρούμε νέα κατεύθυνση για να ανακουφιστούμε από την ταλαιπωρία και τη στενοχώρια. Βυθιζόμαστε στα βάθη του θυμού, της πικρίας, της αγανάκτησης, της ενοχής και μερικές φορές της επιθετικής εχθρικότητας.


Το Παρ.ιη:14 αναρωτιέται, «το κατατεθλιμμένον πνεύμα τις δύναται να υποφέρη;» Οι επιθέσεις προκαλούν εσωτερικά τραύματα. Οι άνθρωποι ή οι περιστάσεις που μας πληγώνουν μας επιβαρύνουν πνευματικά και ψυχολογικά και κάνουν ζημιά στη ζωή μας. Μέχρι να τους διώξουμε θα συνεχίσουν να υπάρχουν εκεί και να επηρεάζουν το πληγωμένο μας πνεύμα. Τελικά θα πρέπει να τους συγχωρήσουμε, να τους απαλλάξουμε από το χρέος και να τους ευλογήσουμε. Το μονοπάτι που θεραπεύει είναι αυτό της συγχωρητικότητας.

Το μονοπάτι αυτό είναι μία προσωπική επιλογή. Κανένας δε μπορεί να το διασχίσει για κάποιον άλλο. Πρόκειται για ένα θεϊκό μονοπάτι. Είναι μία πράξη συγχώρησης. Όταν αποφασίζουμε να συγχωρήσουμε αυτό πρακτικά γίνεται μία ανθρώπινη δραστηριότητα με θεϊκή επιβεβαίωση. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν περπατήσει αυτό το θεραπευτικό δρόμο επειδή δε μπορούν ποτέ να ξεπεράσουν το γεγονός ότι πληγώθηκαν στο παρελθόν.

Οι περισσότερες συμβουλευτικές μέθοδοι απαιτούν από κάποιον στις συνεδρίες να συγχωρήσει κάποιον άλλο. Αυτό είναι ιδιαίτερα αληθινό σε συγκρούσεις μέσα στο γάμο. Πολλές φορές οι ενήλικες δεν έχουν συγχωρήσει ολοκληρωτικά τους γονείς τους, τους θετούς γονείς τους ή τ' αδέλφια τους. Μέχρι τη στιγμή που οι άνθρωποι θα κινηθούν προς το θεραπευτικό μονοπάτι της συγχώρησης, η ζωή τους θα συνεχίζει να είναι γεμάτη αναστάτωση και πάλη.

«Πώς θα ξέρω ότι έχω πάρει το θεραπευτικό μονοπάτι ως το τέλος του;» θα ξέρουμε ότι έχουμε ολοκληρώσει το ταξίδι όταν θα μπορούμε να ευλογούμε τον εχθρό μας αντί να τον καταριόμαστε. Θα ξέρουμε ότι η θεραπεία έχει πραγματοποιηθεί όταν χαιρόμαστε να βλέπουμε τον εχθρό μας ευλογημένο. Το θεραπευτικό μονοπάτι είναι ένα υγιές μονοπάτι και επίσης ένα πνευματικό μονοπάτι.