Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

Το βιβλίο των αριθμών 39ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

εδ.1-6 Εορτή των σαλπίγγων-αναφέρεται στην Αρπαγή (Λευιτ.κγ:24).

εδ.7-11 Ημέρα του Εξιλασμού-αναφέρεται στο γάμο του Αρνίου με την εκκλησία & στη 2η έλευση για τον φυσικό Ισραήλ (Λευιτ.ις,κγ,κς,λβ).

εδ.12-34 Σκηνοπηγία-μιλά για τη χιλιετή Βασιλεία και την αιωνιότητα στον ουρανό. Ονομάζεται και εορτή της συγκομιδής (Λευιτ.κγ:33-43).ΘΥΣΙΕΣ:
Ολοκαυτώματα
Περί αμαρτίας
1η μέρα
13 μόσχοι,    2 κριοί,     14 αρνιά
1 ερίφιο
2η μέρα
12 μόσχοι,    2 κριοί,     14 αρνιά
1 ερίφιο
3η μέρα
11 μόσχοι,   2 κριοί,     14 αρνιά
1 ερίφιο
4η μέρα
10 μόσχοι,   2 κριοί,     14 αρνιά
1 ερίφιο
5η μέρα
9 μόσχοι,     2 κριοί,     14 αρνιά
1 ερίφιο
6η μέρα
8 μόσχοι,     2 κριοί,     14 αρνιά
1 ερίφιο
7η μέρα
7 μόσχοι,     2 κριοί,     14 αρνιά
1 ερίφιο

ΣΥΝΟΛΟ
70 μόσχοι
14 κριοί
98 αρνιά
7

7Χ10
7Χ2
7Χ14
7

Ο Θεός εδώ μας διδάσκει με αριθμούς:

Αρχίζει με 13 μόσχους, που το 13=7+6. Το 7 συμβολίζει την πληρότητα, το Θεό, και το 6 συμβολίζει τον άνθρωπο: Ο Θεός αρχίζει μαζί με τον άνθρωπο και όταν τελειώσει το έργο Του (7η μέρα) είναι 7 μόσχοι, πληρότητα, ο Θεός τα πάντα εν πάσι, εμείς κατ’ εικόνα και ομοίωσή Του αφομοιωμένοι μ’ Εκείνον μέσα στη δόξα Του.

70=7X10 η πληρότητα του Θεού σ’ όλο τον κόσμο, στο λαό Του.

Βλέπουμε ότι κυριαρχεί το 7, η πληρότητα του Θεού που πετυχαίνεται με το μόσχο (Χριστός), με τον κριό (Χριστός), με το αρνί (Χριστός), με το ερίφιο (ο Χριστός που έγινε αμαρτία για μάς).

Μ’ αυτό τον τρόπο ο Θεός θα μας φέρει στην τελειότητα γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

εδ.35-40 8η μέρα μετά την εορτή της σκηνοπηγίας = Νέα αρχή = Νέος ουρανός και νέα γη (Ιωάν.ζ:37).