Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016

Γιατί δεν αρέσουν στον Θεό τα καροτσάκια;Υπάρχουν μερικά καλά πράγματα που θα μπορούσαν να ειπωθούν γι’ αυτά. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το μυαλό του Θεού. Εξακολουθεί να μισεί τα καροτσάκια. Τα μισεί για διάφορους λόγους, μερικούς από τους οποίους θα σας πω.

Πρώτα απ’ όλα, μισεί τα καροτσάκια, γιατί πάντα πρέπει κάποιος να τα σπρώχνει. Δεν κάνουν ούτε ένα πράγμα από μόνα τους. Δεν κουνιούνται αν δεν τα σπρώξεις. Στη συνέχεια, μόλις αυτός που τα σπρώχνει σταματήσει, το ΚΑΡΟΤΣΙ σταματά αμέσως κι αυτό.

Δεύτερο, μισεί τα καροτσάκια, επειδή έχουν την τάση να πηγαίνουν «μονόπλευρα» κι αυτό γίνεται πολύ εύκολα που σημαίνει ότι απαιτείται πρόσθετη προσπάθεια για να τα διορθώσεις.


Κάποιοι από εμάς είμαστε σαν πνευματικά καρότσια. Μεταφέρουμε το φορτίο, αλλά κάποιος πρέπει να μας σπρώχνει. Κινούμαστε μόνο όταν μας πιέζουν. Ακόμα και τότε όμως, είναι πιθανό να πάμε μονόπαντα. Ο Θεός θέλει να Τον αγαπάμε, να Τον υπηρετούμε από την καρδιά μας, χωρίς τη χρήση πίεσης ή εξαναγκασμού.

Τους περισσότερους, πρέπει να τους σπρώχνει κάποιος
 • Σπρώξιμο για τη λατρεία.
 • Σπρώξιμο για προσευχή.
 • Σπρώξιμο για να ζούμε σωστά.
 • Σπρώξιμο για να ντυνόμαστε σωστά.
 • Σπρώξιμο για να ομολογούμε τον Χριστό.
 • Σπρώξιμο για να εργαστούμε για τον Κύριο.
 • Σπρώξιμο για να εμπιστευτούμε τον Θεό.
 • Σπρώξιμο για να κάνουμε το θέλημά Του.
 • Σπρώξιμο για να δώσουμε τα δέκατα.
 • Σπρώξιμο για την προσφορά.
 • Σπρώξιμο για να συγχωρέσουμε.
 • Σπρώξιμο για να είμαστε συνεπείς στην εκκλησία.
 • Σπρώξιμο για να προσφέρουμε.
 • Σπρώξιμο για να διαβάσουμε τη Γραφή μας.
 • Σπρώξιμο για να αυξηθούμε εν Χριστώ.
 • Σπρώξιμο για όλα.

Ο Θεός μισεί αυτού του είδους το χριστιανισμό
 • Μισεί αυτό που έχουμε κάνει στον εαυτό μας.
 • Μισεί αυτό που κάνουμε στην εκκλησία Του.
 • Μισεί αυτό που κάνουμε στη διακονία.
 • Μισεί το γεγονός ότι το πνεύμα μας αυτό είναι μεταδοτικό.
 • Μισεί το γεγονός ότι δεν φαίνεται να πηγαίνουμε εκκλησία αν δεν μας πιέσει ο ποιμένας.
 • Μισεί το γεγονός ότι δεν Τον αγαπάμε αρκετά ώστε να προοδεύουμε από μόνοι μας.

Ξέρεις τι χρειαζόμαστε; Απλά χρειαζόμαστε το θέλω του Χριστού!
 • Θέλω να ζήσω για τον Θεό!
 • Θέλω να πηγαίνω στην εκκλησία!
 • Θέλω να νικάω!
 • Θέλω να λατρεύω τον Κύριο!
 • Θέλω να προσεύχομαι!
 • Θέλω να ζω άγια ζωή!
 • Θέλω να αυξάνω πνευματικά!
 • Θέλω να ευλογηθώ!
 • Θέλω να είμαι πιστός!
 • Θέλω να δίνω!
 • Θέλω να πω Αμήν!
 • Θέλω να υπακούω τον λόγο του Θεού!

Στον Θεό δεν αρέσουν τα καρότσια
 • Πιστεύω να μην αρέσουν ούτε σ’ εσένα.
 • Πιστεύω ότι τα μισείς τόσο που δεν θα ήθελες να είσαι ένα απ’ αυτά.
 • Πιστεύω ότι θα αρνηθείς να περιμένεις να σε σπρώξει κάποιος πριν φανεί πρόοδος από μέρους σου στα πράγματα του Θεού.

Ματθ.ιε:8 Ο λαός ούτος με πλησιάζει με το στόμα αυτών και με τα χείλη με τιμά, η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ' εμού.

Δευτς:5 Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου.

Δευτ.ια:1 Αγάπα λοιπόν Κύριον τον Θεόν σου και φύλαττε τα φυλάγματα αυτού και τα διατάγματα αυτού, και τας κρίσεις αυτού, και τας εντολάς αυτού, πάσας τας ημέρας. 

Ο Θεός πιστεύει ότι είναι θέμα καρδιάς.
 • Αυτοί που πρέπει συνέχεια να τους σπρώχνεις, μάλλον δεν έχουν πραγματική επιθυμία στην καρδιά τους για τον Θεό.