Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Το βιβλίο των αριθμών 35ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΤΟ

κε:1-4 Όταν ο λαός αμαρτάνει, την ευθύνη την έχουν οι υπεύθυνοι! Γι’ αυτό όταν κάποιος υπεύθυνος μιλάει πρέπει να εισακούεται για να υπάρχει ευλογία.

εδ.5 Μόλις φανερωθεί αμαρτία στο στρατόπεδο του Θεού, ο Θεός διατάσει «μάχαιρα» γιατί πρέπει να ξεκολλήσει και να φύγει τελείως.
Ο Θεός ήθελε λαό άγιο για να βγάλει το Χριστό, αλλά και σήμερα θέλει λαό άγιο για να βγάλει τη Νύφη.

εδ.11 Ο Φινεές μ’ αυτό που έκανε δεν έβγαζε τα απωθημένα του γι’ αυτούς, αλλά κατάλαβε ότι αυτοί οι δύο τα έβαζαν με το Θεό, και με την αμαρτία τους γινόταν αιτία ο Θεός να καταστρέφει λαό.


Πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε κάτω από ένα Θεό ζηλότυπο και Άγιο! Όταν λέμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, ότι έχουμε αναγεννηθεί, ότι ανήκουμε στην εκκλησία του Θεού, σημαίνει ότι αντιπροσωπεύουμε το Θεό εδώ στην Γή!!! Και ο Θεός θέλει να φαίνεται το πρόσωπο Του σ’ εμάς. Κι αν δεν συμβαίνει αυτό, ο Θεός δεν μας δέχεται σαν δικούς Του, ή μας δέχεται με την προϋπόθεση να μας ανακατασκευάσει. 

Ο ΒΑΛΑΑΜ

Παράξενος χαρακτήρας, ο οποίος έχει γνώση του αληθινού Θεού αλλά και της μαντείας. Πολύ φιλάργυρος.

Γεγονότα σχετικά με τη ζωή του:
    
    1) Από την Φεθορά που είναι κοντά στον Ευφράτη στη Μεσοποταμία (Αριθ.κβ:5, Δευτ.κγ:4) νότια της Χαρχεμίς.

     2) Ήταν μάντης (Αριθ.κδ:1, Ιης. Ναυή ιγ:22)

    3) Γνώριζε και λάτρευε τον Γιάχβε (μάλλον αληθινός προφήτης που ξέπεσε εξαιτίας της ειδωλολατρίας που ήταν γύρω του). Βλέπουμε ότι ο Θεός ήξερε τι γινόταν εκεί και γι’ αυτό έβγαλε τον Αβραάμ από την Ούρ, που μπορεί αν έμενε να μην έπεφτε, όμως ποιός ξέρει τι θα γινόταν με τα παιδιά του η με τα παιδιά των παιδιών του και με τις επόμενες γενιές.

Γνώριζε τον Κύριο πολύ καλά και είχε επαφή μαζί Του (Αριθ.κβ:8,13,18,19)

    4)     Ο Θεός τον συνάντησε, του μίλησε, προφήτευσε δια μέσου αυτού (Αριθ.κβ:9,20  κγ:4,5,16  κδ:2

    5)     Πρόσφερε θυσία στον Γιάχβε (παρόλο που το έκανε σε 7 θυσιαστήρια και όχι σε ένα, μάλλον συνδυασμός με την ειδωλολατρία) Αριθ.κγ:1

    6)     Συμβούλεψε τους Μαδιανίτες να πλανήσουν τον Ισραήλ. Είδε που ο Θεός δεν καταριόταν τους Ισραηλίτες, και ξέροντας ότι ο Θεός βδελύττεται την ειδωλολατρία, έκανε τους Ισραηλίτες να αμαρτήσουν ξεγελώντας τους με ωραίες γυναίκες (Αριθ.λα:16 & Αποκ.β:14).

Βαλαάμ: σε τύπο είναι οι κακοί εργάτες που ξέρουν το Θεό, ξέρουν την αλήθεια αλλά αγάπησαν το μισθό της αδικίας, τον πλούτο, τη δόξα από τους ανθρώπους, είναι δηλαδή η πεσμένη θρησκευτική ηγεσία. Δεν είναι η εκκλησία, αλλά αυτοί που συμβιβάστηκαν και πάντρεψαν την εκκλησία του Θεού με τα είδωλα.
Βαλάκ: βασιλιάς, ζητεί από το Βαλαάμ να υποτάξει την εκκλησία στην πολιτική εξουσία.

    7) Αγάπησε το μισθό της αδικίας Β’ Πέτρ.β:15, Ιούδ.11,  Αποκ.β:14. Εμείς, μακριά απ’ ότι δεν είναι του Θεού: δόξα, χρήμα, σχέσεις, επιρροές.
ΒΑΛΑΑΜ σημαίνει «Κύριος του λαού» ή «ουχί εκ του λαού» (ξένος) άλλοι λένε ότι σημαίνει «Καταστροφέας», «ο κατατρώγων το λαό»

Τύποι:

    1)     Βαλάκ & Βαλαάμ = Α/Χ & ψευδοπροφήτης

    2)     Βαλαάμ = αποστατημένοι εργάτες (σκοτεινοί αιώνες, πορνεία, πόρνη εκκλησία)

    3)     Βαλαάμ = ψευδοπροφήτες κίβδηλοι, αυτοί που ήδη έλαβαν τον μισθό τους.

Μεσσιανικές προφητείες του Βαλαάμ: κγ:7-10, 18-24  κδ:3-9, 14-24