Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Έχεις σωθεί;

Να μια καλή ερώτηση που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου!

Προς τα που βαδίζεις;

Δεν είμαστε σωτήρες, αλλά μπορούμε να σου συστήσουμε Αυτόν που πέθανε για σένα για να σωθείς!
 
Το όνομά του Είναι Ιησους!

Σήμερα χτυπάει την πόρτα της καρδιάς σου.

Θα Του ανοίξεις;