Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Το βιβλίο των αριθμών 38ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

εδ.1,2 Μα έχει ανάγκη ο Θεός από αρνιά και τράγους; Όμως ο Θεός ζητάει τα δώρα Του! Και μπορούμε εμείς να δώσουμε δώρα στο Θεό; Βεβαίως!

Και πρέπει να δίνουμε δώρα στον Κύριο για να συντηρείται και να διατηρείται και να εξαπλώνεται το έργο του Θεού.

εν τω πρέποντι καιρώ ότι έχουμε να κάνουμε να το κάνουμε στην ώρα του. Αν καταλαβαίνουμε μέσα μας ότι ο Θεός μας κινεί να κάνουμε κάτι, να δώσουμε κάπου κάτι, να το κάνουμε χωρίς αναβολή. Κι αυτό γιατί δεν ξέρουμε τι ανάγκη υπάρχει ώστε ο Θεός να μας κινήσει να το κάνουμε.


εδ.3,4 Αυτή είναι η παντοτινή θυσία. Στο Δαν.ια:31 λέει ότι ο Α/Χ θα αφαιρέσει την παντοτινή θυσία. Οι Ισραηλίτες αν δεν μπορούσαν να προσφέρουν θυσία, τουλάχιστον η παντοτινή θυσία έπρεπε εξάπαντος να προσφερθεί.

Αυτό ήταν ο εξιλασμός για όλο τον Ισραήλ για όλη τη μέρα. Για μάς, αυτό συμβολίζει ότι πρέπει να αρχίζουμε και να τελειώνουμε τη μέρα μας με το Αρνίο, με το αίμα, για να είμαστε συνέχεια καλυμμένοι.

εδ.7 Σπονδή ήταν αυτό που χυνόταν πάνω στο θυσιαστήριο και χανόταν, δεν το έπαιρνε κανένας. Και ο απόστολος Παύλος λέει ότι έγινε σπονδή επί της θυσίας.

Η ιστορία του ανθρώπου αρχίζει και τελειώνει με τη θυσία του Χριστού. Ο Θεός έσφαξε ζώα για να καλύψει τον Αδάμ και την Ευα, αλλά και πριν γίνει οτιδήποτε σφάχθηκε πρώτα ο Αμνός (Α’ Πέτρ.α:19,20).

Αρχίζει λοιπόν η ζωή του ανθρώπου με τον Αμνό, αλλά και τελειώνει αφού βλέπουμε στο μέσο του θρόνου του Θεού πάλι το Αρνίο (Αποκ.ε:6)

Παντοτινό ολοκαύτωμα: Ο Χριστός πρόσφερε όλη Του τη ζωή.

Γινομένη δια πυρός: Ο Χριστός πέρασε από το καμίνι των θλίψεων.

εδ.9,10 Προσφορά της ημέρας του Σαββάτου:

Πάλι γινόταν η παντοτινή θυσία, αλλά προσφερόταν δύο αρνιά το πρωί και δύο το βράδυ (διπλή θυσία από κάθε άλλη μέρα).

Το Σάββατο είναι (ήταν) η ημέρα της ανάπαυσης, και όταν εισερχόμαστε στην ανάπαυση του Κυρίου (βάπτιση με Πνεύμα Άγιο) παίρνει ιδιαίτερη έμφαση η θυσία του Χριστού μέσα στην καρδιά μας.

Πιθανόν να αναφέρεται και στους Ισραηλίτες και εθνικούς που θα μπουν στη χιλιετηρίδα  (ένα αρνί για τους μεν και ένα για τους δε).

εδ.16 Προσφορές για το Πάσχα και την εορτή των Αζύμων

εδ.26 Πρωτογεννήματα (απαρχές) Μάλλον αναφέρεται στην Πεντηκοστή.