Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣΑ.   ΠΩΣ ΣΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;

Πώς σωζόταν οι πρώτοι χριστιανοί; Ποια ήταν η εμπειρία που είχαν;

Το μόνο μέρος όπου μπορούμε να βρούμε την αληθινή απάντηση σ’ αυτές τις ερωτήσεις είναι οι Πράξεις των Αποστόλων. Το Βιβλίο των Πράξεων είναι το μοναδικό ιστορικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Τα τέσσερα Ευαγγέλια αναφέρουν τη ζωή και τη διακονία του Κυρίου μας. Οι Επιστολές γράφτηκαν σε άτομα ή εκκλησίες, που είχαν ήδη σωθεί. Μόνο στο Βιβλίο των Πράξεων βρίσκουμε αναφορές πώς έλαβαν τη σωτηρία στην πρώτη Εκκλησία.

Είναι άκρως απαραίτητο να εξετάσουμε προσεκτικά και με προσευχή αυτές τις αναφορές.


Β.   ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

1
 Ο λόγος κηρύχτηκε σ’ αυτούς,
Άκουσαν τον λόγο
Δέχτηκαν τον λόγο
Πράξ.β:14-36  

Πράξ.β:37
Πράξ.β:41
2
Ήταν καταδικασμένοι και είδαν την ανάγκη τους.
Πράξ.β:37
3
Ζήτησαν οδηγίες
Πράξ.β:37
4
Τους είπαν να μετανοήσουν
Πράξ.β:38
5
Βαπτίστηκαν στο όνομα του Ιησού
Πράξ.β:38,  β:41
6
Έλαβαν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος.
Πράξ.β:4,   β:38
7
Μίλησαν με ξένες γλώσσες
Πράξ.β:4
8
Έμειναν σταθερά στη διδαχή των αποστόλων και την κοινωνία.
Πράξ.β:42

Γ.   ΟΙ ΣΑΜΑΡΕΙΤΕΣ (Πράξ. η:4-25)

1
Ο Χριστός κηρύχτηκε σ’ αυτούς
Πράξ.η:8
2
Ο Φίλιππος κήρυξε τη Βασιλεία του Θεού και το όνομα του Ιησού
Πράξ.η:12
3
Πίστεψαν στο ευαγγέλιο
Πράξ.η:12
4
Βαπτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού
Πράξ.η:16
5
Έλαβαν το Άγιο Πνεύμα
Πράξ.η:17

(Είναι προφανές ότι μίλησαν με γλώσσες, γιατί ο Σύμων δεν θα προσέφερε ποτέ χρήματα για ένα δώρο εκτός αν αυτό ήταν κάτι υπερφυσικό ή θαυμαστό. Είχε ακούσει και δει κάτι που ήταν υπερφυσικό.)

Δ.   Ο ΑΙΘΙΟΠΑΣ (Πράξ. η:26-39)

1
Διάβαζε τον λόγο
Πράξ.η:28
2
Ο Φίλιππος του κήρυξε τον Ιησού
Πράξ.η:35
3
Πίστεψε
Πράξ.η:37
4
Βαπτίστηκε
Πράξ.η:38
5
Έφυγε χαρούμενος
Πράξ.η:39

Ε.   Ο ΣΑΟΥΛ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΡΣΟ (Πράξ. θ:1-19,   Πράξ. κβ:3-21)

1
Άρχισε να προσεύχεται
Πράξ.θ:11
2
Άνοιξαν τα μάτια του
Πράξ.θ:18,  κβ:13
3
Βαπτίστηκε, επικαλεσθείς το όνομα του Κυρίου
Πράξ.θ:18,  κβ:16
4
Πληρώθηκε με το Άγιο Πνεύμα
Πράξ.θ:17
5
Μίλησε με γλώσσες
Α’ Κοριν.ιδ:18

Σ.   Ο ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ (Πράξ. ι)

1
Προσευχόταν διαπαντός στο Θεό
Πράξ.ι:2
2
Άκουσε το λόγο του Θεού
Πράξ.ι:34-43
3
Έλαβε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος
Πράξ.ι:44-45
4
Μιλούσαν με γλώσσες και μεγάλυναν το Θεό
Πράξ.ι:46
5
Βαπτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου
Πράξ.ι:48

Ζ.   ΛΥΔΙΑ (Πράξ.ις:14-15)

1
Άκουσε τον Παύλο να κηρύττει το ευαγγέλιο
Πράξ.ις:14
2
Ο Κύριος άνοιξε την καρδιά της
Πράξ.ις:14
3
Βαπτίστηκε
Πράξ.ις:15

Η.   Ο ΔΕΣΜΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ (Πράξ.ις:25-34)

1
Αναγνώρισε την απελπιστική κατάστασή του
Πράξ.ις:27
2
Ζήτησε ένα φως
Πράξ.ις:29
3
Ζήτησε οδηγίες
Πράξ.ις:30
4
Άκουσε το ευαγγέλιο που κήρυττε ο Παύλος
Πράξ.ις:32
5
Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό
Πράξ.ις:31
6
Έδειξε μετάνοια με το να επανορθώσει
Πράξ.ις:33
7
Αμέσως βαπτίστηκε
Πράξ.ις:33
8
Ευφράνθηκε
Πράξ.ις:34

Θ.   ΟΙ ΕΦΕΣΙΟΙ  (Πράξ.ιθ:1-6)

1
Είχαν μετανοήσει
Πράξ.ιθ:4
2
Είχαν βαπτιστεί στο όνομα του Κυρίου Ιησού
Πράξ.ιθ:5
3
Έλαβαν το Άγιο Πνεύμα
Πράξ.ιθ:6
4
Μίλησαν με γλώσσες και προφήτευαν
Πράξ.ιθ:6

Ι.   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΩΣ ΣΩΖΟΤΑΝ

Είδαμε οκτώ περιστατικά όπου στην πρώτη Εκκλησία σώθηκαν άνθρωποι. Σε τέσσερα απ’ αυτά είναι η ιστορία ατόμων τα οποία σώθηκαν, στα άλλα τέσσερα περιστατικά είναι η ιστορία ομάδων ανθρώπων.

Ας δούμε αυτή την περίληψη:

1
Άκουσαν το λόγο να κηρύττεται. (Ο Σαούλ ήταν η μοναδική εξαίρεση, που ο Κύριος Ιησούς του μίλησε)
Επτά φορές
2
Μετανόησαν   (Παρόλο που η μετάνοια δεν αναφέρεται,  είναι έκδηλη στα πιο πολλά περιστατικά).
Τρεις φορές
3
Πίστεψαν
Τρεις φορές
4
Βαπτίστηκαν
Οκτώ φορές
5
Βαπτίστηκαν στο όνομα του Ιησού
Πέντε φορές
6
Έλαβαν το Άγιο Πνεύμα
Πέντε φορές
7
Μίλησαν με γλώσσες
Τέσσερις φορές

(Παρόλο που δεν αναφέρεται ότι οι Σαμαρείτες μίλησαν με γλώσσες, όμως είναι σχεδόν προφανές ότι το έκαναν.)

Τώρα ποιο είναι το συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε; Όλοι συμφωνούν ότι η πίστη είναι απαραίτητη. Αλλά αν αυτό αναφέρθηκε μόνο τρεις φορές, πρέπει να συμπεράνουμε ότι όλα αυτά τα βήματα είναι ουσιώδη. Αν αθετήσουμε κάποιο απ’ όλα αυτά τα βήματα, τότε παραβιάζουμε το λόγο του Θεού.