Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ
Μία απ’ τις πρώτες επιστήμες που πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζει ένας σπουδαστής της Βίβλου είναι τα ερμηνευτικά.  Πρέπει να ξέρει πώς να μελετά σωστά, να συσχετίζει και να αναλύει το λόγο του Θεού. Αυτό δεν μπορεί να γίνει εύκολα αν δεν είναι γνώστης ορισμένων στοιχείων (ιστορικών, αρχαιολογικών, κ.λπ.), όπως αναφέραμε παραπάνω κι αν δεν ακολουθεί ένα λογικό, αναλυτικό σύστημα κατανόησης των αρχαίων κειμένων.

Αυτό δεν σημαίνει ότι χωρίς τα ερμηνευτικά δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τίποτα μέσα απ’ τις Γραφές, γιατί ένας απλός, λογικός νους, όταν οδηγείται από το Άγιο Πνεύμα θ’ ανακαλύψει αυτές τις βασικές αρχές. Ωστόσο, η μελέτη των ερμηνευτικών θα δώσει την ευκαιρία σ’ ένα λογικό μαθητή να γνωρίζει αυτά τα πράγματα απ’ την αρχή, ώστε να έχει πολύτιμο χρόνο στη διάθεσή του για άλλες μελέτες ή σκοπούς. Ακόμα η μελέτη των ερμηνευτικών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σ’ αυτούς που δεν έχουν αυτό το λογικό, αναλυτικό νου γιατί θα τους βοηθήσει να αποφύγουν πολλές παγίδες που υπάρχουν στη σωστή ερμηνεία του λόγου του Θεού.


Ο απόστολος Πέτρος μιλώντας για τις Γραφές, παραδέχεται ότι ανάμεσα σ’ αυτές της Καινής Διαθήκης “...είναι τινά δυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλόνουσιν, ως και τάς λοιπάς γραφάς (Π.Δ.) προς την ιδίαν αυτών απώλειαν”  Β’ Πετρ.γ:16.

Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο που να έχει διωχτεί τόσο πολύ απ’ τους εχθρούς του και να έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ απ’ τους φίλους του, όσο η Βίβλος!