Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Χριστούγεννα

Οτιδήποτε θέλετε να μάθετε για τις μέρες που μας έρχονται, μπορείτε να ανατρέξετε στις παλαιότερες αναρτήσεις μας:


http://epistoligr.blogspot.gr/2011/12/blog-post.html#axzz3MKkxsnPt

http://epistoligr.blogspot.gr/2012/12/blog-post_1401.html#axzz3MKkxsnPt

http://epistoligr.blogspot.gr/2011/12/blog-post_804.html#axzz3MKkxsnPt

http://epistoligr.blogspot.gr/2011/12/blog-post_1689.html#axzz3MKkxsnPt

http://epistoligr.blogspot.gr/2012/12/blog-post_7831.html#axzz3MKkxsnPt

http://epistoligr.blogspot.gr/2011/08/blog-post_26.html#axzz3MKkxsnPt

http://epistoligr.blogspot.gr/2013/12/blog-post_8.html#axzz3MKkxsnPt

http://epistoligr.blogspot.gr/2012/12/blog-post_4254.html#axzz3MKkxsnPt

http://epistoligr.blogspot.gr/2013/12/blog-post_2369.html#axzz3MKkxsnPt

http://epistoligr.blogspot.gr/2012/12/21.html#axzz3MKkxsnPt

http://epistoligr.blogspot.gr/2012/12/blog-post_2921.html#axzz3MKkxsnPt

http://epistoligr.blogspot.gr/2011/12/blog-post_4580.html#axzz3MKkxsnPt

http://epistoligr.blogspot.gr/2012/01/blog-post_9270.html#axzz3MKkxsnPt