Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

Λόγω των "ημερών", σας ευχόμαστε .... καλή ανάγνωση!!

Δέστε παρακάτω!!
http://epistoligr.blogspot.gr/2011/12/blog-post.html#axzz3MKkxsnPt

http://epistoligr.blogspot.gr/2012/12/blog-post_1401.html#axzz3MKkxsnPt

http://epistoligr.blogspot.gr/2011/12/blog-post_804.html#axzz3MKkxsnPt

http://epistoligr.blogspot.gr/2011/12/blog-post_1689.html#axzz3MKkxsnPt

http://epistoligr.blogspot.gr/2012/12/blog-post_7831.html#axzz3MKkxsnPt

http://epistoligr.blogspot.gr/2011/08/blog-post_26.html#axzz3MKkxsnPt

http://epistoligr.blogspot.gr/2013/12/blog-post_8.html#axzz3MKkxsnPt

http://epistoligr.blogspot.gr/2012/12/blog-post_4254.html#axzz3MKkxsnPt

http://epistoligr.blogspot.gr/2013/12/blog-post_2369.html#axzz3MKkxsnPt

http://epistoligr.blogspot.gr/2012/12/21.html#axzz3MKkxsnPt

http://epistoligr.blogspot.gr/2012/12/blog-post_2921.html#axzz3MKkxsnPt

http://epistoligr.blogspot.gr/2011/12/blog-post_4580.html#axzz3MKkxsnPt

http://epistoligr.blogspot.gr/2012/01/blog-post_9270.html#axzz3MKkxsnPt