Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

ΚΛΗΜΗΣ ΡΩΜΗΣ92-101 (τα έργα του στα ελληνικά)

Έχει ονομαστεί πάπας της Ρώμης και αποστολικός πατέρας και ...άγιος. Ο ίδιος ωστόσο φαίνεται να το αγνοεί, (στην А επιστολή) αντί για μοναρχικό επισκοπικό αξίωμα μιλάει για πολλούς ταυτόχρονα λειτουργούς που ονομάζονται επίσκοποι δεν ονόμασε ποτέ τον εαυτό του πατέρα της εκκλησίας, ούτε φαίνεται φορέας κάποιας αίρεσης η διδασκαλίας

Ασχολήθηκε πολύ με τα πρακτικά θέματα (αιχμαλώτους – χήρες – ορφανούς – φτωχούς - ξένους)Η δεύτερη επιστολή που του αποδίδεται (Ρώμης σωτήρος προς Κορινθίους) δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει κάποια σχέση με τον ίδιο (ψευδεπίγραφη).         


Αντέδρασε στο μοίρασμα του δείπνου του κυρίου και των κοινών τραπεζών (αγάπες) σε διάφορά οικήματα και ώρες, όταν αυξήθηκαν οι πιστοί.


Ορισμένες νύξεις περί αγαμίας - ασκητισμού που βρίσκονται στη β επιστολή κακώς του αποδίδονται γιατί οι επιστολή αυτή έχει γραφτεί περί το 150 μ.X. από άγνωστο συγγραφέα.           


Ποιος έχει εκδώσει την β επιστολή και είναι ο υπέρμαχος ότι συγγραφέας είναι ο Κλήμης; Μα ο Φιλόθεος Βρυένιος που στα τέλη του 19 αιώνα, ανακάλυψε τη Διδαχή των αποστολών ...στη βιβλιοθήκη του πατριαρχείου ! Όπως θα λέγαμε ήρθε κι έδεσε.


Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση του Κλήμη Ρώμης με τον Αλεξάνδρειας και φυσικά ο τίτλος Ρώμης δεν έχει επινοηθεί από τον ίδιο.    


Στην πρώτη επιστολή λέει σαφώς ότι οι χριστιανοί εξομολογούνται απευθείας στον Κύριο Τον οποίο ονομάζει Δεσπότη των πάντων (όχι έναν από 3 δεσπότες).


Τον τίτλο του αποστολικού πατέρα του αποδίδουν ακόμα και Πεντηκοστιανές ομάδες (π.χ. ελευθέρα αποστολική).


Πέθανε με μαρτυρικό θάνατο επί Τραϊανού δουλεύοντας στα μεταλλεία.