Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ


Είναι μια λέξη-σύνθημα, που αναφέρεται πάλι και πάλι στη ζωή της Πρώτης Χριστιανικής Εκκλησίας. Η ρίζα αυτής της λέξης «ΘΥΜΟΣ», σημαίνει πολλά πράγματα: ψυχή, τόλμη, θάρρος, φρόνημα, κλπ. Έτσι λοιπόν η Πρώτη Χριστιανική Εκκλησία, είχε μια ευλογημένη ταυτότητα ζωής και δράσης, που ας την ευχηθούμε και για μας σήμερα. Περιγράφεται στις πράξεις, όπως λόγου χάρη:


1.    ομοθυμαδόν στην ΠΡΟΣΕΥΧΗ, Πράξ.α:14 τούτο σημαίνει, δύναμη.
2.    ομοθυμαδόν στα ΒΙΟΤΙΚΑ, β:46 τούτο σημαίνει, επάρκεια.
3.    ομοθυμαδόν στο ΔΙΩΓΜΟ, δ:24 τούτο σημαίνει, τόλμη.
4.    ομοθυμαδόν στο ΚΗΡΥΓΜΑ, η:6 τούτο σημαίνει αποτελέσματα.
5.    ομοθυμαδόν στο ΕΡΓΟ, ιε:25 τούτο σημαίνει, αρμονία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

ΟΜΟΘυμαδόν, ΟΜΟψυχοι: Δώσε το, Κύριε, σήμερα, σε ΟΛΟκληρη την Εκκλησία Σου.